Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
B14-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 70 cm rosnącego w drodze powiatowej 1004D w granicach działki nr 197, obręb Kulów.. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO27-12-2017
B17-1/2017 Zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na dziale ogrodowej 255 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Gwarek" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-12-2017
A17/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na dziale ogrodowej 255 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Gwarek" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-12-2017
B16-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 140 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 94 ROD im. "Przylesie" w Kulowie w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-11-2017
A16/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 140 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 94 ROD im. "Przylesie" w Kulowie w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-11-2017
A15/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 107 cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 16-11-2017
B15-1/2017Zezwolenie na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 107cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 16-11-2017
B12-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002D w granicach działki ewidencyjnej 460/2 w obrębie Chociemyśl.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO13-11-2017
A14/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 70 cm rosnącego w drodze powiatowej 1004D w granicach działki nr 197, obręb Kulów.. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO06-11-2017
B13-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 115 cm rosnącego w granicach działki nr 84/5 położonej w obrebie Kulów w granicach ROD im, Hutnik " w Kulowie.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "HUTNIK" W KULOWIE24-10-2017
A13/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 115 cm rosnącego w granicach działki nr 84/5 położonej w obrebie Kulów w granicach ROD im, Hutnik " w Kulowie.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "HUTNIK" W KULOWIE23-10-2017
A12/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002D w granicach działki ewidencyjnej 460/2 w obrębie Chociemyśl.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO03-10-2017
B10-1/2017Zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym: 1 drzewa garunku świerk srebrny o obwodzie pnia 72 cm i 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 102 cm, rosnących na Rodziinnym Ogrodzie Działkowym " "GWAREK" działka ogrodowa nr 240 nr ewidecyjny działki 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2017
B11-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 114 cm rosn.acego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik- działka ogrodowa nt 84, działka ewidencyjna nr 84/5 obręb Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2017
A11/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 114 cm rosn.acego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik- działka ogrodowa nt 84, działka ewidencyjna nr 84/5 obręb Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-09-2017
A10/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym: 1 drzewa garunku świerk srebrny o obwodzie pnia 72 cm i 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 102 cm, rosnących na Rodziinnym Ogrodzie Działkowym " "GWAREK" działka ogrodowa nr 240 nr ewidecyjny działki 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI31-08-2017
B9-1/2017Zezwolenie na usunięcie 4 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 51,54,58,84 cm i 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 60 cm rosnących na ogrodzie działkowym nr 9 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przylesie" w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-08-2017
A9/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 51,54,58,84 cm i 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 60 cm rosnących na ogrodzie działkowym nr 9 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przylesie" w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-08-2017
B4-1/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 210 cm i 1 drzewa gatunku jesion wyniosłyo obwodzie pnia 200 cm , rosnących w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 w obrębie Grochowice , teren cmentarza przykościelego.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ07-07-2017
B8-1/2017Zezwoleniaena usunięcie 31 drzew gatunku topola, wierzba, jesion, olsza rosnących na działce oznaczonem numerem ewidecyjnym 229 w obrebie Moszowice , na której zlokalizowany jest ciek wodny Krzycki Rów.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 04-07-2017
B3-1/2017Zezwolenie na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 260 cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 16-06-2017
A8/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 31 drzew gatunku topola, wierzba, jesion, olsza rosnących na działce oznaczonem numerem ewidecyjnym 229 w obrebie Moszowice , na której zlokalizowany jest ciek wodny Krzycki Rów.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 16-06-2017
B5-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w granicach działki nr 367/2 w obrębie Głogówko stanowiącej drogę powiatową nr 1004D.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO11-05-2017
A5.2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w granicach działki nr 367/2 w obrębie Głogówko stanowiącej drogę powiatową nr 1004D.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO08-05-2017
A4/2017Zezwoleniaena usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 210 cm i 1 drzewa gatunku jesion wyniosłyo obwodzie pnia 200 cm , rosnących w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 w obrębie Grochowice , teren cmentarza przykościelego.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ28-04-2017
A3/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 260 cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 15-03-2017
B2-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 95 ROD im. "Hutnik" w Kulowie połozonego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/5.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-02-2017
A2/2017Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 95 ROD im. "Hutnik" w Kulowie połozonego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/5.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-02-2017
B1-1.2017Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na terenie ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej 165/3 w obrębie KulówRODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "PRZYLESIE" W KULOWIE08-02-2017
A1/2017Wniosek o usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na terenie ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej 165/3 w obrębie KulówRODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "PRZYLESIE" W KULOWIE01-02-2017
A53/2016Wniosek na usunięcie 17 100 m2 krzewów gatunku: dzika róża, czarny bez, tarnina, akacja, forsycja, śnieguliczka, machonia, jeżyna, berberys, jabłoń, głóg, formy krzewiste - odrosty dębu, buku, brzozy, wierzby, olchy rosnących w pasie drogi powiatowej: - nr 1004 D kierunek Sobczyce - Krzekotówek - Głogówko - Kulów, - nr 1026 D przez wieś Kotla, - nr 1005 D kierunek Głogówko- Kotla, Grochowice, - nr 1003 D kierunek Kozie Doły - Kotla, - nr 1002 D kierunek Chociemyśl - Kozie Doły - Zabiele ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-12-2016
B53-1/2016Wniosek na usunięcie 17 100 m2 krzewów gatunku: dzika róża, czarny bez, tarnina, akacja, forsycja, śnieguliczka, machonia, jeżyna, berberys, jabłoń, głóg, formy krzewiste - odrosty dębu, buku, brzozy, wierzby, olchy rosnących w pasie drogi powiatowej: - nr 1004 D kierunek Sobczyce - Krzekotówek - Głogówko - Kulów, - nr 1026 D przez wieś Kotla, - nr 1005 D kierunek Głogówko- Kotla, Grochowice, - nr 1003 D kierunek Kozie Doły - Kotla, - nr 1002 D kierunek Chociemyśl - Kozie Doły - Zabiele ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-12-2016
B52-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 115 obręb Chociemysl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-11-2016
B48-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 155 cmrosącego w Kotli na ul. Głogowskiej w granicach dzialki nr 1323.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-11-2016
B49-1/2016Zezwolenie na usunięcie 14 drzew w tym 6 drzew gatunku klon grabolistny o obwodach pni 36, 34, 32, 33, 26, ( 30, 22 ), 7 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni: 120, 37, 60, 79, 26,43, 133, 1 drzewa gatunku głóg pospolity o obwodzie pnia 28 cm rosnących w granicach drogi powiatowej, ul. Górna w granicach działki nr 188.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-11-2016
A52/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 115 obręb ChociemyslOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI31-10-2016
A51/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na działce nr 286/2 obręb Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-10-2016
B51-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na działce nr 286/2 obręb Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-10-2016
A50/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 108 cm i 1 drzewa gatunku jodla o obwodzie pnia 90 cm rosnących na dzialce ogrodowej nr 13 ROD "PRZYLESIE" w granicavch działki osnaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
B50-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym: 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 108 cm i 1 drzewa gatunku jodla o obwodzie pnia 90 cm rosnących na dzialce ogrodowej nr 13 ROD "PRZYLESIE" w granicavch działki osnaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
A48/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 155 cmrosącego w Kotli na ul. Głogowskiej w granicach dzialki nr 1323.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO07-10-2016
A49/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 14 drzew w tym 6 drzew gatunku klon grabolistny o obwodach pni 36, 34, 32, 33, 26, ( 30, 22 ), 7 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni: 120, 37, 60, 79, 26,43, 133, 1 drzewa gatunku głóg pospolity o obwodzie pnia 28 cm rosnących w granicach drogi powiatowej, ul. Górna w granicach działki nr 188.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO07-10-2016
A43/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku brzoza o obwodach pni 165, 165 cm rosnących na działce nr 9/13 obręb Głogowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B43-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku brzoza o obwodach pni 165, 165 cm rosnących na działce nr 9/13 obręb Głogowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A44/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 75 i 45 cn rosnących na dzialce nr 1257/5 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B44-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 75 i 45 cn rosnących na dzialce nr 1257/5 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A45/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 58 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 270 RODZ im. Relaks połozonego w granicach działki onaczonej numerem ewidencyjnym 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B45-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 58 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 270 ROD im. Relaks połoźonego w granicach działki onaczonej numerem ewidencyjnym 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A46/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na dzialce ogrodowej nr 414 ROD im. Hutnki w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B46-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na dzialce ogrodowej nr 414 ROD im. Hutnki w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A47/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunkubrzozan o dwóch pniach o obwodzie po 105 każdy rosnącego na dzialce nr 91 i 92 ROD im. Gwarek połozonego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B47-1-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunkubrzozan o dwóch pniach o obwodzie po 105 każdy rosnącego na dzialce nr 91 i 92 ROD im. Gwarek połozonego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
A42/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 81 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 416 ROD "Relaks".OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-09-2016
B42-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 81 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 416 ROD "Relaks".OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-09-2016
B40-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na dzialce nr 482 w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-09-2016
A41/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 drzew gatunku brzoza i 476 drzew gatunku olsza oraz 500 m2 krzewóch gatunku tarnina rosnących z granicach działki nr 248/54 .w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-09-2016
B41-1/2016Zezwolenie na usunięcie 13 drzew gatunku brzoza i 476 drzew gatunku olsza, oraz 500 m2 krzewóch gatunku tarnina rosnących z granicach działki nr 248/54 , w rowach melioracyjnych w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-09-2016
A40/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na dzialce nr 482 w obrębie Sobczyce.BRAK05-09-2016
B39-1/2016Zezwolenie nausunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 215 cm rosnącego na dzialce nr 13/2 obręb Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-09-2016
B38-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew garunku jesion o obwodach pni 100 i 80 cm rosnących na działce nr 242 obręb Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI30-08-2016
A39/2016Wniosek o wydanie zezwolenia nausunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 215 cm rosnącego na dzialce nr 13/2 obręb GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI30-08-2016
A37/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola o obwodach pni 202 i 230 cm, rosnących na działce rolnej oznaczonej num erem ewidencyjnym 179/3 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-08-2016
B37-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola o obwodach pni 202 i 230 cm, rosnących na działce rolnej oznaczonej num erem ewidencyjnym 179/3 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-08-2016
A38/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew garunku jesion o obwodach pni 100 i 80 cm rosnących na działce nr 242 obręb Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-08-2016
B36-1/2016zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku wiąż o bwodach pni : 90, 125, 80, 70, 70, 90, 90, 85, 90, 90 cm rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 293 w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-08-2016
A35/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 dzew gatunku sosna o obwodach pni 102 i 68 cm rosnących na dzialce nr 18/7 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-08-2016
B35-1/2016Zezwolenia na usunięcie 2 dzew gatunku sosna o obwodach pni 102 i 68 cm rosnących na dzialce nr 18/7 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-08-2016
A36/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku wiąż o bwodach pni 90, 125, 80, 70, 70, 90, 90, 85, 90, 90 cm rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 293 w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-08-2016
B34-1/2016.Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku sosna o obwodach pni 100, 75, 65, 87, 75, ) w tym 1 drzewo o trzech pniach) rosnących na działce 51/2 w obrębie Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-07-2016
B33-1/2016 Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce ne 1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-07-2016
A34/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku sosna o obwodach pni 100, 75, 65, 87, 75, ) w tym 1 drzewo o trzech pniach) rosnących na działce 51/2 w obrębie Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-07-2016
A30/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce ne 1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-07-2016
B29-1/2016Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku świerk o obwodach pni : 88, 79, 74,cm rosnących na działce nr 197 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-07-2016
A27/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku topola o obwodach pni 41, 44, 65, 86, 88 cm rosnących na działce 231/3 w obrebie Moszowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2016
B28-1/2016Zezwolenie na usunięcie 5 drzew gatunku topola o obwodach pni 41, 44, 65, 86, 88 cm rosnących na działce 231/3 w obrebie Moszowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2016
A29/2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku świerk o obwodach pni : 88, 79, 74,cm rosnących na działce nr 197 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2016
A26/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku lipa o obwodach pni : 136 i 216 cm rosnących na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 35 połozonej w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-06-2016
B26-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku lipa o obwodach pni : 136 i 216 cm rosnących na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 35 położonej w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-06-2016
A25/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wią o obwodzie pnia 158 cm rosnącego na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 665 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-06-2016
B24-1/2016Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni 115 , 300, 330 cm rosnących na działce nr 229 w Moszowicach i 514 w Chociemyśli.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 02-06-2016
A24/2016Wniosek i wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni 115 , 300, 330 cm rosnących na działce nr 229 w Moszowicach i 514 w Chociemyśli.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 01-06-2016
B21-1/2016Zezwolenie na usunięcie 104 drzew w tym gatunku świerk - 79 szt,, jarząb 1 szt,, topola 7 szt,, sosna 6 szt,, modrzew 3 szt,, jodla 1 szt, buk 7 szt, rosnących w granicach działki rolnej nr 99/553 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-05-2016
A23/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 239 m2 krzewów gatunku głóg i czeremcha rosnących w granicach działki ewidencyjnej nr 1138/1 połozonej w obrębie Kotla.POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A ODDZIAL GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU WYDZIAL EKSPLOATAC17-05-2016
B23-1/2016Zezwolenie na usunięcie 239 m2 krzewów gatunku głóg i czeremcha rosnących w granicach działki ewidencyjnej nr 1138/1 położonej w obrębie Kotla.POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A ODDZIAL GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU WYDZIAL EKSPLOATAC17-05-2016
A22/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 120 cm, rosnącego na dzialce nr 797/1 obręb Kotla. GMINNE GIMNAZJUM W KOTLI13-05-2016
B22-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 120 cm, rosnącego na dzialce nr 797/1 obręb Kotla. GMINNE GIMNAZJUM W KOTLI13-05-2016
A21/2016wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 104 drzew w tym gatunku świerk - 79 szt, jarząb 1 szt, topola 7 szt, sosna 6 szt, modrzew 3 szt. jodla 1 szt buk 7 szt rosnących w granicach działki rolnej nr 99/553 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI13-05-2016
B20-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 61 cm mierzonego bezpośrednio pod koroną drzewa, rosnącego na działce nr 170/2 polożonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-05-2016
A20/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 61 cm mierzonego bezpośrednio pod koroną drzewa, rosnącego na działce nr 170/2 polożonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-04-2016
A17/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w granicach działki nr 296 położonej w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-04-2016
B17-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w granicach działki nr 296 położonej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-04-2016
A16/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na na dzialce ogrodowej nr 164 ROD im. PRZYLESIE" w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-04-2016
B16-1/2016zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na na dzialce ogrodowej nr 164 ROD im. PRZYLESIE" w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-04-2016
A15/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie onia 135 cm rosnącego w granicach działki nr 665/2 położonej w obrębie Ceber.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-04-2016
B15-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie onia 135 cm rosnącego w granicach działki nr 665/2 położonej w obrębie Ceber.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-04-2016
B12-1/2016Zezwolenie na usnunicie 3 drzew gatunku świerk srebrny o obwodach pni: 91, 105, 111 cm rosnących na dzialce 826/4 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-04-2016
B9-1/2016Zezwolenie na usunięcie 12 drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 38,50,45,49, 28, 38, 27, 49, 35, 49, 49, 26 rosnących w granicach działki 148/1 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2016
B14-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w granicach działki siedliskowej nr 282/2 , obręb Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-03-2016
B8-1Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku olcha o obwodach pni: 87,79,85 cm rosnących na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 172/2 obręb Skidniów OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
A14/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w granicach działki siedliskowej nr 282/2 , obręb Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
D13/2016OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kotla o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na srodowisko dla dokumentu -Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla.Odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kotla. WÓJT GMINY KOTLA18-03-2016
A12/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usnunicie 3 drzew gatunku świerk srebrny o obwodach pni: 91, 105, 111 cm rosnących na dzialce 826/4 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-03-2016
D11/2016OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kotla o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026" odstąpienie od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026".GMINA KOTLA16-03-2016
B6-1/2016Zezwolenie na usunięcie 9 szt drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni 27, 30, 35, 39, 40, 40, 45, 48, 57 rosnących w granicach działji nr 854/7 położonej w obrębie Kotla OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B7-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 420 cm rosnącego na dzialce 94/1 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
A9/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 38,50,45,49, 28, 38, 27, 49, 35, 49, 49, 26 rosnących w granicach działki 148/1 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B10-1/2016ezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity rosnąchch na działce ogrodowej nr 141 ROD Gwarek w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 położonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B5-1/2016Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku jałowiec o obwodach pni 42, 41, 42 cm mierzonych pod koroną drzewa rosnących na działce nr 711/1 , obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A5/2016Wniosek o wyadanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku jałowiec o obwodach pni 42, 41, 42 cm mierzonych pod koroną drzewa rosnących na działce nr 711/1 , obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A6/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni 27, 30, 35, 39, 40, 40, 45, 48, 57 rosnących w granicach działji nr 854/7 położonej w obrębie Kotla OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A7/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 420 cm rosnącego na dzialce 94/1 położonej w obrębie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A8/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku olcha o obwodach pni: 87,79,85 cm rosnących na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 172/2 obręb Skidniów OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
A10/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity rosnąchch na działce ogrodowej nr 141 ROD Gwarek w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 położonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
B32A-1stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą "Budowa zespołu elektrowni woatrowych "Kotla" wraz z infrastrukturą o łącznej mocy maksymalnej 59,4 MW, Gmina Kotla, określając jednocześnie zakres WIND PARK "KOTLA" SP. Z O.O.22-02-2016
B4A/2016postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu dostarczenia raportu odzdziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIND PARK "KOTLA" SP. Z O.O.22-02-2016
B4-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk rosnącego na dzialce siedliskowej nr 358 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2016
A4/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk rosnącego na dzialce siedliskowej nr 358 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2016
B3-1/2016Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 103 cm rosnącego w na dzialce ogrodowej nr 108 ROD "HUTNIK" w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-02-2016
A3/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 103 cm rosnącego w na dzialce ogrodowej nr 108 ROD "HUTNIK" w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2016
B2-2/2016Zezwoleni3 na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk syberyjski rosnącego na działce nr 108 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-01-2016
B1-1/2016Zezwolenie nausunięcie drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 86 cm, 8 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia : 27, 33, 43, 28, 37, 36, 26, 35, 27,, 29, 28. 29, 30, gatunku 4 drzewa gatunku olcha o obwodzie pnia : 34, 25, 32, 18, 18, 18,, 20, 16 cm rosnących na działce nr 567/2 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-01-2016
A1/2016Wniosek o wydanie zezwolenia nausunięcie drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 86 cm, 8 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia : 27, 33, 43, 28, 37, 36, 26, 35, 27,, 29, 28. 29, 30, gatunku 4 drzewa gatunku olcha o obwodzie pnia : 34, 25, 32, 18, 18, 18,, 20, 16 cm rosnących na działce nr 567/2 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-01-2016
A2/2016Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk syberyjski rosnącego na działce nr 108 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-01-2016
B59-1/2015Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni 130 i 170 cm rosnących na działce siedlikowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/1 w obrębie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-12-2015
B58-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na dzialce ogrodowej nr 27 ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
A59/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni 130 i 170 cm rosnących na działce siedlikowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
A58/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na dzialce ogrodowej nr 27 ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-12-2015
B57-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 310 cm rosnącego na działce nr 405/4 w obrębie Skidniów.AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA ZAMIEJSCOWA W LEGNICY18-12-2015
A57/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 310 cm rosnącego na działce nr 405/4 w obrębie Skidniów.AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA ZAMIEJSCOWA W LEGNICY02-12-2015
A55/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci 1 drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 245 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1005 D w granicach działki ewidencyjnej nr 1034 w Kotli.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO30-11-2015
A56/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięci 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 170 cm i 1 drzewa gatunku wiąz o dwóch pniach o obwodzie: 190, 210 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1026 D w granicach działki ewidencyjnej nr 1086/1 w Kotli.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO30-11-2015
A54/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3000m 2 krzewów gatunku tarnina rosnących na dzialce rolnej nr 7 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2015
B54-1/2015Zezwolenie na usunięcie 3000m 2 krzewów gatunku tarnina rosnących na działce rolnej nr 7 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2015
A53/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 104 ROD "HUTNIK" położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2015
B53-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 104 ROD "HUTNIK" położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2015
A52/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w granicach działki nr 293 położonej w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-10-2015
B52-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w granicach działki nr 293 położonej w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-10-2015
B47-1/2016Zezwolenie na usunięcie 18 drzew gatunku olcha o obnwodach pni: 84, 77, 73, 72, 68, 58, 57, 51, 50, 48, 43, 25, 21, 16, 15, 14, 13, 12 rosnących w granicach działki 207/2 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-10-2015
A51/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 161 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-10-2015
B51-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 161 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-10-2015
B45-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 155 cm rosnącego w granicach działi ogrodowej nr 106 RDD "RELAKS"w Kulowie. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-10-2015
D50/2015Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy KotlaNa podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla", Uchwałą Nr XIII/54/15 Rady Gminy z dnia 30 września 2015 r. Z całością dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Gminy Kotla oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Głogowska 93. WÓJT GMINY KOTLA01-10-2015
B49-1/2015Zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 135 cm i 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni :135, 150, 275 rosnących w pasie drogi Wojewódzkiej nr 319.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU01-10-2015
B36-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 211 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D w granicach działki nr 197.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO29-09-2015
A49/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew w tym 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 135 cm i 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni :135, 150, 275 rosnących w pasie drogi Wojewódzkiej nr 319.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU29-09-2015
B44-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 135 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 138 ROD"HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-09-2015
B46-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąż o obwodzie pnia 160 cm rosnącego w granicach działki nr 605 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-09-2015
D48/2015Projekt planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla wraz z prognożą oddziaływania na środowisko projektu PGNNa podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o uzyskaniu pozytywnych opinii do projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN, w tym: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 września 2015 r. znak WSI.410.453.2015.KM Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 26 sierpnia 2015 r. znak ZNS.9011.3.1328.2015.DG Z całością dokumentacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93. Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Gminy Kotla oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Głogowska 93. WÓJT GMINY KOTLA22-09-2015
A45/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 155 cm rosnącego w granicach działi ogrodowej nr 106 RDD "RELAKS"w Kulowie. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2015
A46/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąż o obwodzie pnia 160 cm rosnącego w granicach działki nr 605 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2015
A47/2015 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 drzew gatunku olcha o obnwodach pni: 84, 77, 73, 72, 68, 58, 57, 51, 50, 48, 43, 25, 21, 16, 15, 14, 13, 12 rosnących w granicach działki 207/2 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2015
B43-1/2015Zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 145 cm i 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 86 cm rosnących na działce ogrodowej nr 365 ROD"HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-09-2015
A41/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 120 cm,rosnącego na działce nr 206/3 położonej w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B41-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 120 cm,rosnącego na działce nr 206/3 położonej w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A42/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 200 cm rosnącego na działce nr 90/2 położonej w obrębie Skidniów miejscowość Pękoszow.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B42-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 200 cm rosnącego na działce nr 90/2 położonej w obrębie Skidniów miejscowość Pękoszow.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A43/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 145 cm i 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 86 cm rosnących na działce ogrodowej nr 365 ROD"HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A44/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 135 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 138 ROD"HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
A40/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 17 drzew w tym 8 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 100, 50, 80, 45, 45, 100, 105, 50 cm, 7 drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 85, 55, 70, 90, 65, 50, 55 cm, 2 drzew gatunku mosrzew o obwodach pni: 56, 69 cm rosnących na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "GWAREK" położonego w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 w obrębie Kulów,OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2015
B40-1/2015Zezwolenie na usunięcie 17 drzew w tym 8 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 100, 50, 80, 45, 45, 100, 105, 50 cm, 7 drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 85, 55, 70, 90, 65, 50, 55 cm, 2 drzew gatunku modrzew o obwodach pni: 56, 69 cm rosnących na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "GWAREK" położonego w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2015
F39/2015Prognoza oddiaływania na środowisko projektu Planu gospodarki niskoemizyjnej Gminy KotlaNa podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wystąpienie w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. o uzgodnienie projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WÓJT GMINY KOTLA26-08-2015
A38/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 221drzew w tym: gatunku klon 1szt, sosna szt 1, brzoza szt 2, wierzba szt 5, dąb szt 7, olsza szt 204 rosnących na cieku wodnym Moczar w granicach działek: 558/1, 558/2, 558/3, 559, 565/1, 566, 678 obręb Grochowice.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 24-08-2015
B38-1/2015Zezwolenie na usunięcie 221drzew w tym: gatunku klon 1szt, sosna szt 1, brzoza szt 2, wierzba szt 5, dąb szt 7, olsza szt 204 rosnących na cieku wodnym Moczar w granicach działek: 558/1, 558/2, 558/3, 559, 565/1, 566, 678 obręb Grochowice.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 24-08-2015
A37/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 18 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni: 3 szt po 80 cm, 5 szt po 65 cm, 10 szt po 45 cm i 50 m2 krzewów rosnących na dzialce ewidencyjnej nr 1257/3 w obrębie Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-08-2015
B37-1/2015Zezwolenie na usunięcie 18 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni: 3 szt po 80 cm, 5 szt po 65 cm, 10 szt po 45 cm i 50 m2 krzewów rosnących na dzialce ewidencyjnej nr 1257/3 w obrębie Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-08-2015
F34/2015Projekt Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla wraz z prognozą oddziaływania projektu na środowisko.Z w/w projektem dokumenti jak i z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93 67-240 Kotla. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@kotla.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. od dnia 21 sierpnia 2015r. do dnia 10 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kotla ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kotla.GMINA KOTLA20-08-2015
D35/2015Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla.Z w/w projektem dokumentu jak i z pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Kotla ul. Głogowska 93 67-240 Kotla. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami), uwagi i wnioski do w/w projektów dokumentów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres gmina@kotla.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.). Uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni tj. od dnia 21 sierpnia 2015r. do dnia 10 września 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Kotla ul. Głogowska 93, 67-240 Kotla w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kotla. WÓJT GMINY KOTLA20-08-2015
A36/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 211 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D w granicach działki nr 197.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO20-08-2015
B28-1/2015zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew w tym 8 drzew gatunku robinia o obwodach pni 165, 85, 105, 100, 125, 140, 110, 120 cm i 5 drzew gatunku wiąz o obwodach pni: 160, 128, 132, 140, 152 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005D ul. Podgórna w Kotli w granicach działki nr 1323.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO18-08-2015
F33/2015Prognoza oddziaływania na środowisko.Podaję do publicznej wiadomości informację o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Jednocześnie uzgodniono z w/w organami zakres Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN.WÓJT GMINY KOTLA11-08-2015
A32A/2015budowa zespołu elektrowni wiatrowych "Kotla" wraz z infrastrukturą, gm. KotlaWIND PARK "KOTLA" SP. Z O.O.11-08-2015
B30-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 300 cm rosnącego na działce nr 766/5 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2015
A32/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku olcha o obwodach pni 120, 128, 130, 133, 135, 160, 250 cm rosnących na działce nr 181/2 obręb Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2015
B32-1/2015Zezwolenie na usunięcie 7 szt drzew gatunku olcha o obwodach pni 120, 128, 130, 133, 135, 160, 250 cm rosnących na działce nr 181/2 obręb Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2015
D31/2015Plan Gospodarki Niskoepisyjnej dla Gminy KotlaGmina Kotla przystąpiła do opracowania projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kotla" oraz wystąpiła do organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska weWrocławiu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, o opinie co do potrzeby przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu, a w przypadku stwierdzenia konieczności jej przeprowadzenia zwrócono się o zakres Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii - producentów, dostawców i odbiorców. Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gminy Kotla poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy Kotla. WÓJT GMINY KOTLA27-07-2015
A30/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 300 cm rosnącego na działce nr 766/5 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-07-2015
B29-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku srebrny świerk o obwodzie pnia 96 cm, rosnącego na terenie Rodzinnego ogrodu działkowego "Gwarek" nr działki 239 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-07-2015
A29/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku srebrny świerk o obwodzie pnia 96 cm, rosnącego na terenie Rodzinnego ogrodu działkowego "Gwarek" nr działki 239 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-07-2015
A28/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew w tym 8 drzew gatunku robinia o obwodach pni 165, 85, 105, 100, 125, 140, 110, 120 cm i 5 drzew gatunku wiąz o obwodach pni: 160, 128, 132, 140, 152 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005D ul. Podgórna w Kotli w granicach działki nr 1323.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO08-07-2015
A27/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o 4 pniach o obwodzie: 100, 170, 230 i 260 cm rocnących na działce 84/5 Rodzinnego ogrodu działkowego im. "RELAKS" w Kulowie.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"03-07-2015
B27-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o 4 pniach o obwodzie: 100, 170, 230 i 260 cm rocnących na działce 84/5 Rodzinnego ogrodu działkowego im. "RELAKS" w Kulowie.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"03-07-2015
A26/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni: 40, 52, 65, 67, 70, 132, rosnących na działce nr 1252 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-06-2015
B26-1/2015Zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni: 40, 52, 65, 67, 70, 132, rosnących na działce nr 1252 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-06-2015
B24-1/2015Zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku klon i jesion o obwodach pni 102 i 135 cm rosnących na granicy działki nr 75/2 i 76 w obrębie Moszowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-06-2015
B25-1/2015Zezwolenie na usunięcie 12 drzew w tym: 3 drzew gatunku klon o obwodach pni 95, 80, 56 cm, 1 drzewa gatunku świerk o powodzie pnia 30 cm, 8 drzew gatunku jesion o obwodach pni 56, 48, 66, 76, 51, 39, 53,38,40, oraz 1 krzewu.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-06-2015
A24/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku klon i jesion o obwodach pni 102 i 135 cm rosnących na granicy działki nr 75/2 i 76 w obrębie Moszowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-06-2015
A25/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew w tym: 3 drzew gatunku klon o obwodach pni 95, 80, 56 cm, 1 drzewa gatunku świerk o powodzie pnia 30 cm, 8 drzew gatunku jesion o obwodach pni 56, 48, 66, 76, 51, 39, 53,38,40, oraz 1 krzewuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-06-2015
B23-1/2015Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni: 305, 354, 371 cm risnących na dzialce nr 223 obręb Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-05-2015
A23/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni: 305, 354, 371 cm risnących na dzialce nr 223 obręb SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-05-2015
B21-1/2015Zezwolenie na usunięcie 77 szt drzew gatunku olcha -samosiewów, rosnących na działce rolnej nr 650/14 obręb CeberOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-05-2015
A22/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew w tym gatunku: świerk srebrny o obwodzie pnia 56 cm, świerk pospolity o obwodzie pnia 64 cm, tuja o obwodzie pnia 37 cm, cypry o obwodzie pnia 33 cm, cis o obwodzie pnia 26 cm rosnących na działce nr 122 w obrebie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-05-2015
A21/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 77 szt drzew gatunku olcha -samosiewów, rosnących na działce rolnej nr 650/14 obręb Ceber.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-05-2015
B18-1/2015Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 215 cm rosnącego naw granicach drogi powiatowej nr 1005D , w granicach działki 1035 połozonej w obrębie Kotla i drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 205 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1005D ,w granicach działki nr 4 położonej w obrębie Grochowice.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO07-05-2015
A20/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku wiąz o obwodach pni 200 i 50 cm oraz jednego drzewa gatunku czarny bez o obwodzie pnia 56 cm rosnących na działce nr 402 obręb Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-04-2015
B20-1/2015Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku wiąz o obwodach pni 200 i 50 cm oraz jednego drzewa gatunku czarny bez o obwodzie pnia 56 cm rosnących na działce nr 402 obręb Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-04-2015
A19/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 97 cm rosnącego w granicach działki ogrodowej nr 344 położonej na terenie ROD"HUTNIK" w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-04-2015
B19-1/2015Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 97 cm rosnącego w granicach działki ogrodowej nr 344 położonej na terenie ROD"HUTNIK" w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-04-2015
A18/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 215 cm rosnącego naw granicach drogi powiatowej nr 1005D , w granicach działki 1035 połozonej w obrębie Kotla i drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 205 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1005D ,w granicach działki nr 4 położonej w obrębie Grochowice.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO20-04-2015
A17/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia o 2 pniach o obwodach 93 i 97 cm rosnących na działce nr 21 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-03-2015
B17-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia o 2 pniach o obwodzie 93 i 98 cm rosnącego na działce nr 20/1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-03-2015
A15/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk rosnącego na działce nr 54/4 obręb Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
B15-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk rosnącego na działce nr 54/4 obręb Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
A16/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o trzech pniach: 88, 76,33 cm rosnącego na granicy działki nr 33/10 i 33/18 połozonych w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
B16-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o trzech pniach: 88, 76,33 cm rosnącego na granicy działki nr 33/10 i 33/18 połozonych w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
B11-1/2015Zezwolenie na usunięcie 5 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 54, 48, 50, 47, 78 rosnących na dzialce nr 42 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
B12-1/2015Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku lipa o obwodach pni 136 i 216 cm rosnących na działce nr 35 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
B13-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku tuja o 3 pniach o obwodach 30, 35,35 cm rosnącegona działce nr 264 położonej w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
B14-1/2015Zezwolenie na usunięcie 922 drzew w tym : 639- gatunku czeremcha , 141 gatunku olcha, 43 gatunku brzoza i 99 gatunku wierzba rosnących w granicach działki nr 306/1 obręb Głogówko na rowie melioracyjnym.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B10-1/2015Zzwolenia na usunięcie 107 drzew gatunku sosna o obwodach pni: 80 szt -5-10 cm, 15 szt -11-15 cm, 12 szt - 16-20 cm rosnących na działce nr 248/55 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
A14/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 922 drzew w tym : 639- gatunku czeremcha , 141 gatunku olcha, 43 gatunku brzoza i 99 gatunku wierzba rosnących w granicach działki nr 306/1 obręb Głogówko na rowie melioracyjnym.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
A10/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 107 drzew gatunku sosna o obwodach pni: 80 szt -5-10 cm, 15 szt -11-15 cm, 12 szt - 16-20 cm rosnących na działce nr 248/55 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-03-2015
A11/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 54, 48, 50, 47, 78 rosnących na dzialce nr 42 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-03-2015
A12/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku lipa o obwodach pni 136 i 216 cm rosnących na działce nr 35 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-03-2015
A13/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku tuja o 3 pniach o obwodach 30, 35,35 cm rosnącego na działce nr 264 położonej w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-03-2015
B7-1/2015Zezwolenie na usunięcie 5 drzew o obwodach pni: 90, 50, 106, 42, 70 gatunku wierzba rosnących na dzialce nr 366 w obrębe Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-02-2015
B8-1/2015Zezwolenie na usunięcie 27 drzew, w tym: 18 drzew gatunku brzoza, 1 buk, 4 graby i 4 sosny, rosnących na nieruchomości w granicach działek nr 9/4, 9/15, 9/16 w obrębie Głogówko. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-02-2015
B9-1/2015 Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na działce nr 93 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-02-2015
A6/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku olcha o obwodach pni 118 cm (3 szt), 90 cm (2 szt), 100 cm (2 szt), 80 cm (3 szt) i 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 190 cm rosnących na dzialce nr 175 w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2015
A7/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew o obwodach pni: 90, 50, 106, 42, 70 gatunku wierzba rosnących na dzialce nr 366 w obrębe Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2015
A8/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 27 drzew, w tym: 18 drzew gatunku brzoza, 1 buk, 4 graby i 4 sosny, rosnących na nieruchomości w granicach działek nr 9/4, 9/15, 9/16 w obrębie Głogówko. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2015
A9/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na działce nr 93 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2015
B5-1/2015Zezwolenie na usunięcie 10 drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 55, 56, 64, 64, 72 , 76, 77, 78, 97, 110 rosnących w granicach działki nr 228/3 w obrębie Grochowice. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE16-01-2015
A5/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 55, 56, 64, 64, 72 , 76, 77, 78, 97, 110 rosnących w granicach działki nr 228/3 w obrębie Grochowice. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE16-01-2015
B1-1/2015Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 70, 147, 105 cm 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 100cm i 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 93 cm rosnących na działce nr 523/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
B2-2/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 160 cm, mierzonego na wysokości 130 cm,rosnącego na działce nr 562/2 połozonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
B3-3/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 300 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 598/1 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
B4- 1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na dzialce nr 93 w obrębie Skidniów (miejscowość Pękoszów).OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A1/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 70, 147, 105 cm 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 100cm i 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 93 cm rosnących na działce nr 523/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A2/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 160 cm, mierzonego na wysokości 130 cm,rosnącego na działce nr 562/2 połozonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A3/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 300 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 598/1 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A4/2015Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na dzialce nr 93 w obrębie Skidniów (miejscowość Pękoszów).OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
A52/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku głóg o obwodach pni 180, 105, 98 cm rosnących na działce nr 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 07-11-2014
B52-1/2014Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku głóg o obwodach pni 180, 105, 98 cm rosnących na działce nr 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 07-11-2014
B42-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 388 obręb Kulów w pasie drogi nr 310.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU04-11-2014
A51/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku daglezja o obwodach pni :61, 43, 53 cm i 1 drzewa gatunku żywotnik-tuja o obwodzie pnia 39 rosnących na działce ogrodowej nr 153 ROD im. Hutnik w granicach działki o numerze geodezyjnym 84/5 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-10-2014
B51-1/2014Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku daglezja o obwodach pni :61, 43, 53 cm i 1 drzewa gatunku żywotnik-tuja o obwodzie pnia 39 rosnących na działce ogrodowej nr 153 ROD im. Hutnik w granicach działki o numerze geodezyjnym 84/5 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-10-2014
B50-1/2014Zezwolenie na usunięcie 52 drzew gatunku sosna , rosnących na dzialce nr 248/54 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B46-1/2014Zezwolenie na usunięcie 31 drzew gatunku sosna , 3 drzew gatunku brzoza, 5 drzew gatunku dąb rosnących na dzialce nr 248/58 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B47-1/2014Zezwolenie na usunięcie 43 drzew gatunku sosna i 5 drzew gatunku brzoza, rosnących na dzialce nr 248/57 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B48-1/2014Zezwolenie na usunięcie 70 drzew gatunku sosna i 2 drzew gatunku brzoza, rosnących na działce nr 248/56 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B49-1/2014Zezwolenie na usunięcie 107 drzew gatunku sosna , rosnących na dzialce nr 248/55 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
A50/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 52 drzew gatunku sosna , rosnących na dzialce nr 248/54 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
B45-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 90 cm i 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 190 cm sonących na działce nr 650/16 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A46/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 31 drzew gatunku sosna , 3 drzew gatunku brzoza, 5 drzew gatunku dąb rosnących na dzialce nr 248/58 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A47/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 43 drzew gatunku sosna i 5 drzew gatunku brzoza, rosnących na dzialce nr 248/57 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A48/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 70 drzew gatunku sosna i 2 drzew gatunku brzoza, rosnących na działce nr 248/56 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
A49/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 107 drzew gatunku sosna , rosnących na dzialce nr 248/55 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
B44-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku żywotnik-tuja o obwodzie pnia 112 cm rosnącego na działce nr 98/1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-10-2014
A45/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew garunku wierzba (1 drzewo o obwodzie pnia 90 cm) i 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 190 cm rosnących na dzialce nr 650/16 w obrębie Skisniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-10-2014
A43/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 30 m2 krzewów gatunku jerzyna i tarnina rosnąch na dzialce nr 1/4 obręb Kulów miejscowośc Krążkówko. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-10-2014
B43-1/2014Zezwolenie na usunięcie 30 m2 krzewów gatunku jerzyna i tarnina rosnąch na działce nr 1/4 obręb Kulów miejscowośc Krążkówko. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-10-2014
A44/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku żywotnik -tuja o obwodzie pnia 112 cm rosnącego na działce nr 98/1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-10-2014
B40-1/2014Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku robinia (akacja) o obwodach pni 62 i 87 cm rosnących na działce nr 150/1 położonej w obrebie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-09-2014
B41-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 170 cm rosnącego na działce nr 627/5 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-09-2014
A42/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 388 obręb Kulów w pasie drogi nr 310.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU23-09-2014
A40/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku robinia (akacja) o obwodach pni 62 i 87 cm rosnących na działce nr 150/1 położonej w obrebie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-09-2014
A41-2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 170 cm rosnącego na działce nr 627/5 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-09-2014
A39/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 128 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 179 ROD"Hutnik" obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-09-2014
B39-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 128 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 179 ROD"Hutnik" obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-09-2014
A38/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia ( akacja) o obwodzie pnia 236 cm rosnącego na działce nr 298 w obrębie Skidniów.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 05-09-2014
B38-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia (akacja) o obwodzie pnia 236 cm rosnącego na działce nr 298 w obrębie Skidniów.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 05-09-2014
A37/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm rosnącego w granicach działki nr 150/1 położonej w obrębie ChociemyślOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-09-2014
B37-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm rosnącego w granicach działki nr 150/1 położonej w obrębie ChociemyślOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-09-2014
A36/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 55 cm rosnącego na działce siedliskowej oznaczonej numerem geodezyjnym 655/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2014
B36-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 55 cm rosnącego na działce siedliskowej oznaczonej numerem geodezyjnym 655/2 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2014
A35/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 95 cm i 2 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 45 i 45 cm rosnących na dzialce ogrodowej nr 266 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS w" w Kulowie w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-08-2014
B35-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 95 cm i 2 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 45 i 45 cm rosnących na dzialce ogrodowej nr 266 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS w" w Kulowie w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-08-2014
A34/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew gatunku sosona o obwodach pni: 150, 135,81, 70, 93, 110, 70 cm, 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 30 cm , 1 drzewa gatunku tuja o obwodzie pnia 20 cm , 10 m2 krzewów ozdobnych rosnących w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"06-08-2014
B34-1/2014Zezwolenie na usunięcie 7 drzew gatunku sosona o obwodach pni: 150, 135,81, 70, 93, 110, 70 cm, 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 30 cm , 1 drzewa gatunku tuja o obwodzie pnia 20 cm , 10 m2 krzewów ozdobnych rosnących w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"06-08-2014
B29-1/2014Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 65 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D działki nr 197 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
A33/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku sosna o obwodach pnii 28, 37, 43 cm rosnących na działce nr 18/8 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-07-2014
B33-1/2014Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku sosna o obwodach pnii 28, 37, 43 cm rosnących na działce nr 18/8 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-07-2014
A32/2014Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk o obwodach pni 66 i 50 cm i 2 szt drzew gatunku daglezja o obwodach pini 35 i 20 cm rosnących na dzialce nr 509/7 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
B32-1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk o obwodach pni 66 i 50 cm i 2 szt drzew gatunku daglezja o obwodach pini 35 i 20 cm rosnących na dzialce nr 509/7 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
A31/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni 35, 37, 40, 41 cm i 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodach pni 45 i 46 cm rosnących na działce nr 243/4 w obrębie SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI30-06-2014
B31-1/2014Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni 35, 37, 40, 41 cm i 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodach pni 45 i 46 cm rosnących na działce nr 243/4 w obrębie SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI30-06-2014
A30/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 45 cm rosnącego na dzialce nr 53 obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
B30-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 45 cm rosnącego na dzialce nr 53 obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
A29/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 65 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D działki nr 197 w obrębie Kulów.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-06-2014
B28-1/2014Zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku lipa o obwodach pni 250 i 220 cm rosnących na działce nr 1327/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-06-2014
B20-1/2014Zezwolenie na usunięcie 63 drzew w tym: 2 drzewa gatunku jesion, 46 drzew gatunku klon, 15 drzew gatunku robinia rosnących po prawej i lewej stronie drogi powiatowej nr 1004 D w granicach działki nr 599 w obrębie Głogówko i w granicach działki nr 348/1 w obrębie Kulów. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO05-06-2014
B19-1/2014Zezwolenie na usunięcie 16 drzew w tym : 5 drzew gatunku klon, 2 drzew gatunku klon jawor, 7 drzew gatunku klon zwyczajny rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1005D po prawej i lewej stronie w granicach dziaek nr 14 i 19 w obrębie Głogówko.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO05-06-2014
B27-1/2014Zezwolenia na usunięcie 2 szt drze gatunku modrzew o obwodach pni 85 i 75 cm rosnących na działce 84/5 w obrębie Kulów - Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Hutnik"OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
A28/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku lipa o obwodach pni 250 i 220 cm rosnących na działce nr 1327/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
A27/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drze gatunku modrzew o obwodach pni 85 i 75 cm rosnących na działce 84/5 w obrębie Kulów - Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Hutnik"OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-05-2014
D26/2014Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina.Uchwalenie miejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina. Udostępnienie do bulicznego wglądu planu wraz z uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. DZ.U.z 2013r. poz. 1235) zawierającym informacje o udziale społeczeństwa przy realizacji projektu w/w planu i podsumowaniem sporządzonym na podstawie art. 55 ust.3 w/w ustawy zawierające uzasadnienie przyjętej uchwały Nr XLII/255/14 z dnia 13 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko-osada Leśna Dolina.WÓJT GMINY KOTLA16-05-2014
B24-1-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 140 cmrosnącego na działce nr 90 obręb Skidniow, przysiólek Pękoszów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-04-2014
B24-1/2014Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku czeramcha o obwodzie pnia 52 cm rosnacego w obrębie Chociemyśl w drodze powiatowej 1002 D. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO24-04-2014
B21-1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pini : 73,75,86,70,72 rosnących na działce ogrodowej nr 327 ROD Hutnik w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2014
A24/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku czeramcha o obwodzie pnia 52 cm rosnacego w obrębie Chociemyśl w drodze powiatowej 1002 D. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-04-2014
A23/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew gatunku topola o obwodach pini 140 cm rosnących na dzialce nr 276 obręb ChociemyślOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-04-2014
A24./2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 140 cm rosnącego na dzialce nr 90 w obrębie Skidniów miejscowość PękoszówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-04-2014
A22/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pini : 73,75,86,70,72 rosnących na działce ogrodowej nr 327 ROD Hutnik w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2014
C21/2014Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennegodla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennegodla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WÓJT GMINY KOTLA14-03-2014
A17/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce nr 258 w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
B17-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce nr 258 w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
A18/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew w tym 3 szt drzew gatunku wierzba o obwodach pni:90 cm, 160 cm, 160 cm oraz 4 szt drzew gartunku brzoza o obodach pni każde po 90 cm rosnących na dzialce 448/2 położonej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
B18-1/2014Zezwolenie na usunięcie 7 szt drzew w tym 3 szt drzew gatunku wierzba o obwodach pni:90 cm, 160 cm, 160 cm oraz 4 szt drzew gartunku brzoza o obodach pni każde po 90 cm rosnących na dzialce 448/2 położonej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
A20/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 szt drzew gatunku klon i 7 szt drzew gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 599 i 3848/1 położonych w obrębie Kulów w granicach drogi powiatowej nr 1004D pomiędzy miejscowościami Głogówko i Kulów , prawa strona drogi oraz 81 szt drzew gatunku klon i 5 szt drzew gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 599 i 348/1 położonych w obrębie Kulów w granicach drogi powiatowej nr 1005 D pomiędzy miejscowościami Głogówko-Kulów , lewa strona drogi.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO12-03-2014
A19/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt drzew gatunku klon i 1 szt szt drzewa gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 14 w pasie drogi powiatowej nr 1005D w miejscowości Głogówko, prawa strona drogi oraz 13 szt drzew gatunku klon 1 szt gatunku robinia rosnących w granicach działki nr 19 , drogi powiatowej nr 1005D w miejscowości Głogówko, lewa strona drogi.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO12-03-2014
B6-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1005 D w granicach działki nr 527/3 w obrębie GrochowiceZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO11-03-2014
A16/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia ( akacja) o dwóch pniach , każdy o obwodzie po 50 cm rosnącego na działce nr 849 położonej w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 10-03-2014
B16-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia ( akacja) o dwóch pniach , każdy o obwodzie po 50 cm rosnącego na działce nr 849 położonej w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 10-03-2014
A15/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew gatunku robinia(akacja) i 30 m2 krzewów gatunku tarnina i je żyna rosnących na działce nr 1/4 w obrębie Kulów w miejscowości Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
B15-1/2014Zezwolenie na usunięcie 10 szt drzew gatunku robinia(akacja) i 30 m2 krzewów gatunku tarnina i jeżyna rosnących na działce nr 1/4 w obrębie Kulów w miejscowości Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
A13/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świek o obwodzie pnia 104 cm rosnącego na dzialce nr 58/3 w obrębi Głogowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-02-2014
B13-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świek o obwodzie pnia 104 cm rosnącego na dzialce nr 58/3 w obrębi Głogowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-02-2014
A14/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 250 cm rosnącego na działkach nr 828 i 831 położonych w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-02-2014
B14-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 250 cm rosnącego na działkach nr 828 i 831 położonych w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-02-2014
B11-1/2014Zezwolenie na usunięcie 200 szt drzew gatunku sosna o obwodach pini od 24 cm do 47 cm rosnących na działce rolnej oznaczonej numerem 452 położonej w obrębie Grochowice. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
A10/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza, 81 szt drzew gatunku sosna, 2 szt drzew gatunku olcha rosnących w granicach użytku łąki na terenie działki 652/266 obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
B10-1/2014Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza, 81 szt drzew gatunku sosna, 2 szt drzew gatunku olcha rosnących w granicach użytku łąki na terenie działki 652/266 obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
A11/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 200 szt drzew gatunku sosna o obwodach pini od 24 cm do 47 cm rosnących na działce rolnej oznaczonej numerem 452 położonej w obrębie Grochowice. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
A12/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 szt drzew gatunku akacja i 30 m2 krzewów tarniny rosnących na działce nr 4/1 położonej w obrębie Kulów. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
B9-1/2014zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa o dwóch pniach o obwodach pni 226 i 242 cm gatunku jesion rosnącego na działce nr 337 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
A9/2014Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa o dwóch pniach o obwodach pni 226 i 242 cm gatunku jesion rosnącego na działce nr 337 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
B8-1/2014Zezwolenie na usunięcie 48 szt drzew gatunku olcha, 7 szt. drzew gatunku wierzba, i 300 m2 krzewów gatunku dzika róża, dziki bez, czeremcha rosnących na działce 351/4 położonej w obrębie Kotla OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-02-2014
A8/2014Wniosek na usunięcie 48 szt drzew gatunku olcha, 7 szt. drzew gatunku wierzba, i 300 m2 krzewów gatunku dzika róża, dziki bez, czeremcha rosnących na działce 351/4 położonej w obrębie Kotla OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-02-2014
B7-1/2014Zzezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia o obwodzie pnia 214 cm rosnącego na działce nr 611 w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-01-2014
A7/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia o obwodzie pnia 214 cm rosnącego na działce nr 611 w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-01-2014
B2-1?2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce nr 85/11 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
B3-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce nr 85/1 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
B4-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 125 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 292 ROD. Hutnik, w granicach działki geodezyjnej nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
A2/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce nr 85/11 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
A3/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce nr 85/1 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
A4/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 125 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 292 ROD. Hutnik, w granicach działki geodezyjnej nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
A5/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 szt drzew gatunku olcha, wierzba, jesion rosnących na działkach nr 189, 282, 382 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
C1/2014Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennegodla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WÓJT GMINY KOTLA21-01-2014
A6/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1005 D w granicach działki nr 527/3 w obrębie GrochowiceZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO21-01-2014
B02-2/2013Zmiana sposobu użytkowania magazynu zbożowego na wiatę przeznaczoną do hodowli bydła w systemie na głębokiej ściole o docelowej liczbie 140 DJP na terenie działki o nr ew. 621, obręb Głogówko, Gmina KotlaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2013
A14/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzew gatunku modrzew o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na działce zabudowanej położonej w obrębie Kotla. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
B14-1/2013Zezwolenie na o usunięcie 1 szt drzew gatunku modrzew o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na działce zabudowanej położonej w obrębie Kotla. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
D15/2013Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020WÓJT GMINY KOTLA07-10-2013
B11-1/2013zezwolenie na usunięcie drew: 1 szt. gatunku lipa o obwodzie pnia 100 cm i 1 szt gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 330 cm rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1005D w Kotli.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO07-10-2013
A12/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów traniny,dzikiej róży,wierzby, carnego bu o łacznej pow. 1632m2 rosnących na działce stanowiącej row melioracyjny w Kotli.STAROSTA GŁOGOWSKI07-10-2013
B12-1/2013Zezwolenie na usunięcie krzewów traniny,dzikiej róży,wierzby, carnego bu o łacznej pow. 1632m2 rosnących na działce stanowiącej row melioracyjny w Kotli.STAROSTA GŁOGOWSKI07-10-2013
A13/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 110 cm osnącego na rowie melioracyjnym w Kotli.STAROSTA GŁOGOWSKI07-10-2013
B13-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 110 cm osnącego na rowie melioracyjnym w Kotli.STAROSTA GŁOGOWSKI07-10-2013
A02-1/2013Zmiana sposobu użytkowania magazynu zbożowego na wiatę przeznaczoną do hodowli bydła w systemie na głębokiej ściole o docelowej liczbie 140 DJP na działce o nr geod. 621 w obrębie Głogówko OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI01-10-2013
A10/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni: 100, 140, 140, 210 cm rosnących na działce zabudowanej we wsi Krążkowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-08-2013
B10-1/2013Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni: 100, 140, 140, 210 cm rosnących na działce zabudowanej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-08-2013
A11/2013Wniosek o o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: 1 szt. gatunku lipa o obwodzie pnia 100 cm i 1 szt gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 330 cm rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1005D w Kotli.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO27-08-2013
B9-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 170 cm rosnącego na działce siedliskowej w KrążkówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI13-08-2013
A9/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 170 cm rosnącego na działce siedliskowej w KrążkówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI13-08-2013
B8-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 40 cm rosnącego na działce nr 15/2 wpołożonej w obrębie GłogówkoMIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO05-07-2013
A8/2013Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 40 cm rosnącego na działce nr 15/2 położonej w obrębie GłogówkoMIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO05-07-2013
C7/2013Projekt programu ochrony Środowiska Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoProjekt programu ochrony Środowiska Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.WÓJT GMINY KOTLA18-06-2013
B6-1/2013Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa garunku robinia o obwodzie pnia 190 cm rosnącego na działce siedliskowej nr 180 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-06-2013
A6/2013Wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa garunku robinia o obwodzie pnia 190 cm rosnącego na dzialce siedliskowej nr 180 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-06-2013
B5-1/2013Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni 56 i 66 cm i 10 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 34, 40, 50, 50, 53, 58, 63, 65, 70, 72 cm rosnacych na działce nr 148/5 położonej w obrebie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
A5/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni 56 i 66 cm i 10 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 34, 40, 50, 50, 53, 58, 63, 65, 70, 72 cm rosnacych na działce nr 148/5 położonej w obrebie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
B4-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 212 cm rosnacego w drodze wojewodzkiej nr 319 obręb SobczyceDOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU20-05-2013
A4/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 212 cm rosnacego w drodze wojewodzkiej nr 319 obręb SobczyceDOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU20-05-2013
A3/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa kasztanowca o obwodzuie pnia 250 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrebie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-04-2013
B3-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa kasztanowca o obwodzuie pnia 250 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrebie GrochowiceDOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 29-04-2013
B2-1/2013Zezwolenie na usunięcie 9 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 31, 25, 21, 34,62, 38, 54, 52, 49 cm rosnących na Roddzinnym Ogrodzie Działkowym Przylesi w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-04-2013
A2/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 31, 25, 21, 34,62, 38, 54, 52, 49 cm rosnących na Roddzinnym Ogrodzie Działkowym Przylesi w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-04-2013
B1-1/2013Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 240 cm rosnącego w obrębie G;łogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-04-2013
A1/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 240 cm rosnącego w obrębie G;łogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-04-2013
A33/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 52, 71, 68 cm rosnących w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 187/8 położonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
B33-1/2012Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 52, 71, 68 cm rosnących w granicach działki nr 187/8 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
A32/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 620 cm rosnącego w granicach działki nr 103 w obrębie Głogówko.STAROSTA GŁOGOWSKI21-11-2012
B32-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 620 cm rosnącego w granicach działki nr 103 w obrębie Głogówko.STAROSTA GŁOGOWSKI21-11-2012
A31/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-10-2012
B31-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-10-2012
B29-1/2012zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 w obrębie KotlaZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO02-10-2012
A30/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1004 D w obrębie Głogówko.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO02-10-2012
B30-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1004 D w obrębie Głogówko.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO02-10-2012
A29/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 w obrębie KotlaZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO02-10-2012
A28/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 265 cm rosną w obrębie wsi Kotla,OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-09-2012
B28-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 265 cm rosną w obrębie wsi Kotla,OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-09-2012
A26/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na dzialce zabudowanej w obrębie GłogówkoMIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO12-09-2012
B26-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na działce zabudowaj położonej w obrębie Głogówko.MIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO12-09-2012
A27/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 63 cm i 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 135 cm rosnących na ogrodzie działkowym -ROD"Przylesie" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-09-2012
B27-2/2012Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 63 cm i 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 135 cm rosnących na ogrodzie działkowym -ROD"Przylesie" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-09-2012
A25/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia( akacja) o obwodzie pnia 140 cm rosnącego w Krzekotówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2012
B25-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia( akacja) o obwodzie pnia 140 cm rosnącego w Krzekotówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2012
A24/1012Wniosek o osunięcie 1 szt drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w obrębie Chociemyśl w pasie drogi powiatowej nr 1002 DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE04-09-2012
B24-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w obrębie Chociemyśl w pasie drogi powiatowej nr 1002 DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE04-09-2012
A23/2012Wniosek na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrębe Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-08-2012
B23-3/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrębe Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-08-2012
A22/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 85 cm rosnącego na działce siedliskowej w MoszowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
B27-1/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 85 cm rosnącego na działce siedliskowej w MoszowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
A21/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 250 cm rosnącego na dzialce rolnej w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-08-2012
B21-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 250 cm rosnącego na dzialce rolnej w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-08-2012
A20/2012Wniosek o usuniecie 2 szt drzew gatunku kasztanowiec o obwodach pni 200 i 260 cmrosnących na dzialce zabudowanej w Grochowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
B20-1/2012Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku kasztanowiec o obwodach pni 200 i 260 cmrosnących na dzialce zabudowanej w Grochowicach .OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
A18/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 260 cm w Krzekotówku i 6 szt drzew gatunku klon o obwodach pni 100, 140, 200, 210, 260, 310 cm w Głogówku rosnących w drogach powiatowychSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE05-07-2012
B18-1/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 260 cm w Krzekotówku i 6 szt drzew gatunku klon o obwodach pni 100, 140, 200, 210, 260, 310 cm w Głogówku rosnących w drogach powiatowychSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE05-07-2012
A19/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE05-07-2012
B19-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE05-07-2012
A17/2012Wniosek o usunięcie 380 szt drew gatunku topola kanadyjska (wiek 40-45 lat) rosnących w granicach dróg wowiatowych nr 1002 D, 1003D, 1004 D tj. od drogi wojwódzkiej relacji Głogów- Nowa Sół - Zaiele-Kozie Doły-Kotla.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE18-06-2012
B17-1/2012Zezwolenie na o usunięcie 380 szt drew gatunku topola kanadyjska (wiek 40-45 lat) rosnących w granicach dróg wowiatowych nr 1002 D, 1003D, 1004 D tj. od drogi wojwódzkiej relacji Głogów- Nowa Sół - Zaiele-Kozie Doły-Kotla.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE18-06-2012
A16/2012Wniosek na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 84 cm rosnącego na działce sieliskowej w Skidniowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-06-2012
B16-1/2012Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 84 cm rosnącego na działce sieliskowej w Skidniowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-06-2012
A12/2012Wniosek o usunięcie 4 szt drzew gatunku robinia o obwodach pni : 94, 96, 98, 101 cm rosnących w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
B12-1/2012Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew gatunku robinia o obwodach pni : 94, 96, 98, 101 cm rosnących w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
A13/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 350 cm rosnącego w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
B13-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 350 cm rosnącego w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
A14/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 66 cm i krzewów o pow. 14,16 m2 rosnących w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
B14-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 66 cm i krzewów o pow. 14,16 m2 rosnących w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
A15/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 140 cm rosnącego w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
B15-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 140 cm rosnącego w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
A10/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 szt drzew gatunku sosna o obwodach pnii 30-40 cm rosnących na dzialce rolnej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-05-2012
B10-1/2012Zezwolenie na usunięcie 25 szt drzew gatunku sosna o obwodach pnii 30-40 cm rosnących na dzialce rolnej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-05-2012
A11/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 63 szt drzew gatunku olcha o obwodach pnii 25-45 cm ronących na dzialce rolnej w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-05-2012
B11-1/2012Zezwolenie na usunięcie 63 szt drzew gatunku olcha o obwodach pnii 25-45 cm ronących na dzialce rolnej w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-05-2012
B9-1/2012Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku grab o obwodach pnii 40, 40, 49 cm rosnących w obrebie Kulów. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-05-2012
A9/2012Wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku grab o obwodach pnii 40, 40, 49 cm rosnących w obrebie Kulów. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-05-2012
B6-1/2012Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatynku wiąż o obwodach pni 78 i 85 cm rosnących na dzialce rolnej w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
B7-1/2012Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew gatunku lipa (2 szt) i topola ( 2szt) o obwodach pni :48, 32, 38, 96 cm rosnących na działce siedliskowej i rolnej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
A8-2012Wniosek o usunięcie 8 szt drzew gatunku wiąz o obwodach pni 41, 43, 43, 45, 45, 74, 56, 58, sosnących na dzialce siedliskowej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
B8-1/2012Zezwolenie na usunięcie 8 szt drzew gatunku wiąz o obwodach pni 41, 43, 43, 45, 45, 74, 56, 58, sosnących na działce siedliskowej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
A6/2012Wniosek o usunięcie 2 szt drzew gatunku wiąż o obwodach pni :78, 85 cm rosnących na działce rolnej w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
A7/2012Wniosek o usunięcie 4 szt drzew gatunku lipa (2 szt) i topola( 2szt) o obwodach pni :48, 32, 38, 96 cm rosnących na działce siedliskowej i rolnej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
B3-1/2012Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew o obwodach pni : 190, 170, 260, 200 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 10004 D i 10005 D w GłogowkuSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE09-02-2012
B4-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 110 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002 w Chociemysli, 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 106 cm, 1 szt drzew gatunku robinia o obwodzie pnia 94 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005 D w Kotli, 1 szt drzewa gatunku lipa r o obwodzie pnia 106 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D w obrębie GłogówkoSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE09-02-2012
B5-1/2012Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 82 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-02-2012
A5/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 82 cm rosnącegop w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-02-2012
A3/2012Usunięcie 4 szt drzew gatunku klon o obwodzie pni 190, 170, 200, 260 cmrosnących w posie drogi powiatowej 1004, i 1005 w GłogówkuSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE08-02-2012
A4/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew: 1 szt gatunku klon o pbwodzie pnia 110 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002D w Chociemyśli, 1 szt gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 106 cm i 1 szt gatunku robinia o obwodzie pnia 94 cm rosnacych w drodze powiatowej nr 1005D w Kotli i w szt gatunku lipa o obwodzie pnia 106 cm rosnącego w granicach drogi nr 1004 D w Głogóku STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE08-02-2012
B2-1/2012Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew( 1 szt akacja i 3 szt topola) ronących na dzialce rolnej położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2012
A2/2012Wmniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew ( 1 szt akacja, 3 szt topola) ronących w obrębie Kotla(dzialka rolna)OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2012
B1-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-01-2012
A1/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce siedliskowej w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-01-2012
A29/2011Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 180 cm rosnącego na nieruchomości zabudowanej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-12-2011
B29-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 180 cm rosnącego na dzia łce siedlikowej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-12-2011
A28/2011Wniosek o zezwolenie nausunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 150 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-12-2011
B28-1/2011Zezwolenie na usuniecie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 150 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-12-2011
A27/2011Wniosek na usuniecie 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w obrebie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
B27-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku brzoza rosnącego na dzialce 131 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
A26/2011Usunięcie 11 szt drzew gatunku topola rolnących w obrębie Ceber na dzialce zabudowanej.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-11-2011
B26-1/2011Zezwolenie na usunięcie 11 szt drzew gatunku toplola rosnących w obrębie Ceber.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-11-2011
B25-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk rosnącego na dzialce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-11-2011
A25/2011Usuniecie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 67 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-11-2011
A24/2011Wniosek o usunięcie 2 szt drzew gatunku wierzba i wiąż rosnących na działce rolnejw Kotli .OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-10-2011
B24-1/2011Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku wierzba o obw. pnia. 160 cm i 200 cm rosnących na działce rolnej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-10-2011
A23/2011Wniosek o usunięcie 87 szt drzew gatunku gaatunku olsza, wierzba rosnących na rzece Starka i Bogomicki z powodu planowanej realizacji inwestycji Skidniów-Pękoszów - zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 16-09-2011
B23-1/2011Zezwolenie na usunięcie 87 szt drzew gatunku gaatunku olsza, wierzba rosnących na rzece Starka i Bogomicki z powodu planowanej realizacji inwestycji Skidniów-Pękoszów - zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 16-09-2011
B21-1/2011Zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku lipa i klon rosnących w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
A22/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku lipa i klorn rosnących w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
A21/11Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 sz drzew gatunku wierzba o obwodzie pnia 377 cm 1 szt drzewa posusz o obwodzie pni 31 cm oraz 1 szt drzewa gatunku olsza o obwodzie pnia 82 cm rosnących w obrębie Skidniów.ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W LEGNICY06-09-2011
B21-1/11Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 377 cm 1 szt drzewa posusz o obwodzie pni 31 cm oraz 1 szt drzewa gatunku olsza o obwodzie pnia 82 cm rosnących w obrębie Skidniów.ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W LEGNICY06-09-2011
A20/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 375 cm rosącego na działce rolnej w obrębie Chociemyś.lOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2011
B20-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 375 cm rosącego na działce rolnej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2011
A19/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew gatunku klon, lipa, brzoza rosnących w pasie drog wojewodzkich nr 319 i 321 w granicach Gminy Kotla.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU25-08-2011
B19-1/2011Zezwolenie na usunięcie 13 szt drzew gatunku klon, lipa, brzoza rosnących w pasie drog wojewodzkich nr 319 i 321 w granicach Gminy Kotla.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU25-08-2011
A17/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew gatunku świerk o obwodach pni: 57,60,60 cm rosnących na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie"Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-08-2011
B17-1/2011Zzezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku świerk o obwodach pni: 57,60,60 cm rosnących na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie"w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-08-2011
A18/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 89 cm rosnącego na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie"w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-08-2011
B18-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 89 cm rosnącego na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie"w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-08-2011
A16/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba rosnącego na ciekuBogomickim w obrębie Chociemyśl na działce nr nr 513/2.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-07-2011
B16-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa o obwodzie pnia 300 cm rosnącego na cieku Bogomickim w granicach działki nr 513/2 obręb Chociemyśl.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-07-2011
A15/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt drzew gatunku olcha rosnących na dzialce rolnej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-07-2011
B15-1/2011Zezwolenie na usunięcie 11 szt drzew gatunku olcha o obwodach pni 130, 135, 140, 130, 140, 155, 150, 160, 163, 170, 160, rosnących na działce rolnej w Kotli OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-07-2011
A14/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 42 cm rosnacego na dzialce siedliskowej w Głogówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-07-2011
B14-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 42 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w Głogówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-07-2011
A13/2011wniosek o usunięcie drzewa gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w obrębie Głogow ko na działce nr 46OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-06-2011
B13-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 120 ch rosnącego w obrębie Głogówko na działce nr 46.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-06-2011
A11/2011Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk rosnącego na działce siedliskowej we wsi Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-05-2011
B11-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 98 cm rosnącego na dzialce siedliskowej we wsi Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-05-2011
A12/2011Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa rosnącego na dzialce siedliskowej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-05-2011
B12-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce siedliskowej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-05-2011
A10/2011Wniosek w sprawie usunięcia 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego w obrębie Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI31-03-2011
B10-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego w obrębie Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI31-03-2011
B6-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew w obrębie Zabiele.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
B7-1/2011Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew w ty: 2 szt gatunku jesion i 1 szt gatunku lipa rosnących w Zabielu.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
B8-1/2011Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
B9-1/2011Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku dąb i olcha rosnących w obrębie Zabiele.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
A6/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew w obrębie wsi Zabiele.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
A7/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew w tym 2 szt gatunku jesion i 1 szt gatunku lipa ronących w miejscowości ZabieleOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
A8/2011Wniosek o usunięcie 2 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
A9/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drze gatunku dąb i olcha rosnących w Zabielu.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
B4-1/11stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Zespół elektrowni wiatrowych FARMA WIATROWA KOTLA z infrastrukturą techniczną", określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoEKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.14-03-2011
A5/2011wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na zadanie inwestycyjne polegające na: "budowie tartaku zlokalizowanego w Krzekotówku, na działce nr 17/4, obręb Krzekotówek, gm. Kotla".OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2011
B3-1/11Zezwolenie na usunięcie 7 szt drzew rosnących na działce rolnej w Kozie DołachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
A3/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku topola rosnących na dzialce rolnej w Kozie DołachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
B2-1/2011Zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew gatunku topola w obrebie Sobczyce.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-02-2011
A2/2011Wniosek o usunięcie 5 szt drzew gatunku topola w obrebie SobczyceSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-02-2011
B1-1/2011Zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew gatunku olcha i 600 m2 krzewów gatunku jeżyna w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-01-2011
A1/2011Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku olcha i 600m2 krzewów gatunku jeżyna w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-01-2011
A4/2011Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po nazwą: "Zespół elektrowni wiatrowych FARMA WIATROWA KOTLA z infrastrukturą"EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.12-01-2011
A34/2010Wniosek o usunięcie 2 szt drzew gatunku klon o obwodach pni 200 i 210 cm rosnących w drodze powiatoej 1005 D w Głogówku.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-12-2010
B34-1/2010Pozwolenie na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku klon o obwodach pni 200 i 210 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005D w Głogówku.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-12-2010
A31/2010wniosek o usunięcie drzew gatunku : 2 szt modrzew, 1 szt. świerk, 1 szt robinia, 11 szt olcha rosnących w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
B31-1/2010pozwolenie na usunięcie drzew: 2 szt modrzew 1 szt świerk, 1 szt r4obinia, 11 szt olcha rosnących w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
A32/2010wniosek o usunięcie drzew gatunku brzoza szt 2, sosna szt 13, klon szt 5 rosnących na działce rolnej obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
B32-1-2010Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku: brzoza 2 szt, sosna 13 szt, klon 5 szt rosnących w Grochowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
A33/2010Wniosek o usunięcie 5 szt drze gatunku robinia rosnących na działce siedliskowej w GrochowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
B33-1/2010Zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew garunku robinia rosnących na działce siedliskowej w Grochowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
A30/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku wierzba rosnącego w ZabieluOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-11-2010
B30-1/2010zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzbaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-11-2010
A27/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew w tym 3 szt gatunku olcha i 1 szt. gatunku wierzba w KulowieSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
B27-1/2010zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew w tym 3 szt gatunku olcha i 1 szt gatunku wierzbaSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
A28/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt gatunku olcha, wierzba, brzoza rosnących na rowie melioracyjnym w Sobczycach STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
B28-1/2010zezwolenie na usunięcie 19 szt drzew gatunku olcha wierzba , brzoza rosnących na rowie melioracyjnym w SobczycachSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
A29/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów 7222 m2 gatunku wierzba, róża, głog, jeżyna, czarny bez z rowow melioracyjnych Skidniów , Chociemyśl, Kozie Doły.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
B29-1/2010zezwolenie na usunięcie 7222 m2 krzewów: wierby, dzikiej róży, czarnego bzu, jeżyny rosnącyc na rowach melioracyjnych w Skidniowie, Chociemyśli , Kozie DołachSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
A26/2010Usunięcie 1 szt. drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 144 cm w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
B26-1/2010Zezwolenie na usunięcie 1 sz. drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 144 cm w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
A25/2010usunięcie 2 szt drzew gatunku topola o obwodach pni 265 i 350 cm w SobczycachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-09-2010
B25-1/2010zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola w SobczycachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-09-2010
A24/2010Wniosek o usuniecie drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 105 cm rosnącego w Moszowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-09-2010
B24-1/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowice o obwodzie 105 cm rosnacego w Moszowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-09-2010
A22/2010usunięcie drzew gatunku topola rosnących przy drogach powiatowych (Chociemyśl- dr woj. nr 321, Kotla-Grochowice, Sobczyce-Krzekotowek)ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO23-08-2010
B22-1/2010zezwolenie na usunięcie drzew gatunku toplola 136 szt rolnących przy drochach powiatowych( Chociemyśl-dr. woj. 321, Kotla-Grochowice, Sobczyce-Krzekotowek).ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO23-08-2010
A23/2010Usuniecie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec rosnacego prze drodze powiatowej 10005 D w Kotli.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-08-2010
B23-1/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa katunku kasztanowiec rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-08-2010
A21/2010Pobór wód podziemnych z 3 istniejących studni (przemiennie), budowa zbiornika wyrównawczego dla potrzeb deszczowni, budowa drogi dojazdowej z płyt betonowych do zbiornika oraz placu manewrowego przy zbiorniku, na działce na 1252, obręb Kotla, gm. KotlaGOSPODARSTWO ROLNE CEBER S.C. 18-08-2010
A20/2010wniosek o usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew obręb kotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2010
B20-1/2010zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku modrzew - obręb KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2010
A19/2010wniosek o usunięcie 14 szt drzew garunku sosna o obwodach pini 30-40 cm w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-06-2010
B19-1/2010zezwolenie na usunięcie 14 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni 30-40 cm pw KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-06-2010
A18/2010wniosek o usuniecie 17 szt drzew rosnących w granicach drogo powiatowej nr 1004D i 1005D obręb GłogówkoSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE13-05-2010
B18-1/2010zezwolenie na usunięcie 16 szt drzew położonych w granicach drogi powiatowej nr 1004D i 1005D położonych w obrębie GłogówkoSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE13-05-2010
A17/2010wniosek o usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna rosnących na dzia lce siedliskowej w obrębie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
B17-1/2010zezwolenie na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna rosnących na działce siedliskowej w obrębie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
A16/2010wniosek o usunięcie 14 szt drzew gatunku olsza, 2 szt drzew gatunku topola i 3 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2010
B16-1/2010zezwolenie na usunięcie drzew : 14 st. gatunku olsza, 2 szt gatunku topola, 3 szt. gatunku wierzbaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2010
B11-1/2010postanowienie stwierdziające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Budowie i eksploatacji 19 siłowni wiatrowych o łącznej mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową o nazwie FARMA WIATROWA CEBER 45MW zlokalizowaną z Gminie Kotla w obrębie geodezyjnym Ceber na działkach: 684, 650/18, 652/2, 656, 658/2, 697, 667/1, 669/3, 676/2, 646/5, 669/1, 684, 662, 682/1, 665/11, 673/6 ", określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoEKOWAT 1 SP. Z O.O.09-04-2010
A15/2010wniosek o usunięcie 5 szt drzew gatunku brzoza, 3 szt drzew gatunku dąb i 1 szt drzewa gatunku wierzba rosnących w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-04-2010
B15-1/2010zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew gatunku brzoza, 3 szt. drzew gatunku dąb i 1 szt drzewa gatunku wierzbaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-04-2010
A12/2010wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunktu topola o obwodzie pnia 190 cm rosnącego na działce rolne w obrębie SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
B12-1/2010zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 190 cm rosnącego w obrębie SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
A13/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 8 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obębie Skidniów przysiólek PękoszówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
B13-1/2010zezwolenie na usuniecie 8 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obrębie Skidniów Przysiólek PękoszówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
A14/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku olsza rosnących w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
B14-1/2010zezwolenie na usunięcie 7 drzew gatunku olsza rosnących w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
A10/2010wniosek o usunięcie drzew 15 gatunku olsza w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2010
B10-1/2010zezwolenie na usunięcie 15 szt drzew gatunku olsza rosnących w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2010
B9-1/2010wydano zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku dąb o obwodach pni 190 i 200 cm rosnących w obrębie ZabieleOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2010
A9/2010wniosek o usunięcie 2 szt. drzew gatunku dąb o bwodach pni 190 i 200 cm rosnących w ZabieluOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2010
B7-1/2010zezwolenie na usunięcie drzewa 1 szt gatunku topola i 1 szt w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2010
B8-1/2010wydano zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku brzoza, obręb SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2010
A7/2010wniosek o usunięcie drze w: 1 szt gatunku topola i 1 szt gatunku kasztanowiec w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2010
A8/2010wniosek o usunięcie drzew 2 szt gatunku brzoza obręb SoczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2010
A11/2010Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i eksploatacja 19 siłowni wiatrowych o łącznej mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową o nazwie FARMA WIATROWA CEBER 45MW zlokalizowanej z Gminie Kotla w obrębie geodezyjnym Ceber na działkach: 684, 650/18, 652/2, 656, 658/2, 697, 667/1, 669/3, 676/2, 646/5, 669/1, 684, 662, 682/1, 665/11, 673/6 ".EKOWAT 1 SP. Z O.O.03-03-2010
B5-1/2010wydano zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 210 cm w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-02-2010
A5/2010wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie nia 210 cm w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-02-2010
B4-1/2010zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku dzika ślowa w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-02-2010
A4/2010wniosek o sunięcie drzea gatunku dzika śliwa -obręb KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-02-2010
B3-1/2010wydano zezwolenie na usunięcie drzew 5 szt sosny, 1 szt dąb, 1 szt klon, 1 szt grochodrzew w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-02-2010
A3/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt sosny, 1 szt dębu, 1 szt klonu, 1 szt akacjiOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-02-2010
B2-1/2010zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku brzoza w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2010
A2/2010wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcia 1 szt drzewa gatunku brzoza w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2010
AWnioseko wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku grochodrzewo o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na działce siedliskowej w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2010
B1-1/2010Wydano zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2010
A1/2010Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 120 cm rsnącego w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2010
B32-2/2009decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Skidniów - Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi, gm. Kotla"DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 08-01-2010
A44/09Budowa zespołu 25 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0do 3,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną, Gmina KotlaWIND PARK KOTLA SP. Z O O , 14-12-2009
B32-1/09Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na zadanie p.n. " Skidniów - Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi, Gmina Kotla".DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 09-12-2009
A43/09wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego na dzialce nr 177/3 obręb MoszowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-12-2009
B43-1/09zezwolemie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego na działce nr 177/3 obręb MoszowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-12-2009
A42/09wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec sosnącego na działce 331 w SkidniowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-11-2009
B42-1/09zezwolenie na usunięcie 1szt drzewa gatunku kasztanowice rosnącego na dzialce nr 331 w SkidniowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-11-2009
A41/09wniosek o usunięcie drzew 6 szt sosny i 30 szt brzozy rosnących na dzialce nr 54/8 w GłogowkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
B41-1/09Zezwolenie na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna i 30 szt drzew gatunku brzoza rosnących na działce nr 54/8 w Głogówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
A40/09wniosek na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola rosnącej w granicach działki nr 418 obręb SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-11-2009
B40-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunkutopola rosnącej w granicach działki nr 418 obręb SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-11-2009
A38/09wniosek na usunięcie drzew gatunku topola 2 szt obręb Zabiele i Kozie Doły - droga powiatowa nr 1002DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-11-2009
B38-1/09zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1002D obręb zabiele i Kosie Doły.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-11-2009
A39/09wniosek na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon rosnącego w granicach działki nr 19 (droga powiatowa nr 1005 DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-11-2009
B39-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon rosnącego w granicach działki nr 19 - obręb Głogówko- roga powiatowa Nr 1005 DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-11-2009
A36/09wniosek o usunięcie drzew 16 szt drzew gatunku sosna i 2 szt drzew gatunku brzoza w granicach działki rolnej nr 382 i 383 w GrochowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2009
B36-1/09zezwolenie na usunięcie 16 szt drzew gartunku sosna i 2 szt drzew gatunku brzoza w granicach dziaki nr 382 i 383 obręb GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2009
A37/09wniosek na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna , 1 szt drzewa gatunku brzoza i 8 szt drzewa gatunku głóg w granicach działki nr 298 w GrochowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2009
B37-1/09zezwolenie na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna, 1 szt drzewa gatunku brzoza i 8 szt drzew gatunku głóg.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2009
A35/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego na dzialce nr 177/3 obręb MoszowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-11-2009
B35-1/09wydano zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 150 cm rosnącego na działce nr 177/3 obręb MoszowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-11-2009
A34/09wniosek o usunięcie 190 szt drzew gartnku sosny ( samosiei) o obwodach pnii 15-25 cm rosnących na działce 33/2 w obrębie Kulów OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-10-2009
B34-1/09zezwolenie na usunięcie 190 szt drzew gatunku sosna o obwodach nii 15-25 cm (samosiei) rosnących na działce nr 33/2 w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-10-2009
A33/09usunięcie drzewa gatunku świerk na Ogrodzie Działkowym "Gwarek" działka ogrodowa nr 288OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2009
B33-1/09zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk z działki ogrodowej nr 288 Ogrodu Działkowego "Gwarek"OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2009
B31-1/09postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Budowie i eksploatacji 20 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Kotla" określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.05-10-2009
A32/09wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na "Skidniów - Pękoszów , zabezpiecznie przed wodami przesiąkowymi, gm. Kotla".DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 22-09-2009
A31/09wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przesięwzięcia polegającego na "budowie i eksploatacji 20 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Kotla"EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.09-09-2009
A30/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt dzewa gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
B30-1/09zezwolenie na usunięcie drzewa1 szt gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
A29/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w granicach działki nr 273/3 i 423/1 w Sobczycach-aleja przy drodze wojewódzkiej nr 319OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2009
B29-1/09zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku klon rosnącego w granicach działek nr: 273/3 i 424/1w Sobczycach OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2009
B27-1/09pozwolenie na usunięcie 2 szt drzew kasztanowców w drodze powiatowek nr 1005D w Kotli (ul. Głogowska) POWIAT GŁOGOWSKI26-08-2009
B28-1/09zezwolenie na usunięcie 13 szt drzew rosnących w drodze wojewódzkien nr 321 i 319DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU12-08-2009
A27/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew kasztanowców o obwodach pnii 157 cm i 157 cm rosnącyc w pasie drogi powiatowej 10005 D w KotliPOWIAT GŁOGOWSKI11-08-2009
A28/09wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew gatunku: dąb szt 2, klon szt 5 lipa szt. 4, jesion szt 1, topola szt 1rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 321 i 319DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU11-08-2009
A26/09wniosek o wydanie zezwolenia na uunięcie 1 szt drzewa gatunku sosna OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2009
B26-1/09zezwolenie na usuniecie 1 szt drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 130 cm rosnącego w KrążkówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2009
A24/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 szt drzew garunku klon sosnacych w granicach drogi powiatowej Nr 1005 D w obrebie GłogowkoSTAROSTA GŁOGOWSKI10-07-2009
B25-1/09wydano zezwolenie na usunięcie 2 szt.drzew gatunku klon i odmowiono usunięcia 1 szt drzewa gatunku klon rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005 D w Głogówku STAROSTA GŁOGOWSKI10-07-2009
A23/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 60 m 2 krzewow gatunku śnieguliczka i 4 szt krzewow gatunku czarny bez i grochodrzew w CebrzeOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-06-2009
B23-1/09zezwolenie na usunięcie 60 m2 krzewów śnieguliczka i 4 szt krzewów czarny bez i grochodrzewOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-06-2009
A22/09wniosek o usunięcie 3 szt drzew gatunku lipa rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 1005D w m. Grochowice.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-06-2009
B22-1/09wydano zezwolenie na usunięcie drzew gatunku lipa w pasie drogi powiatowej nr 1005 D w Grochowicach.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-06-2009
A20/09wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie 1 szt drzewa gatunku lipa w pasie drogi nr 1005 D w Kotli ul Głogowska przy posesji nr 75STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE02-06-2009
B20-1/09zezwolenie na usunięcie jednej szt drzewa gatunku lipa w pasie drogi powiatowej nr 10005 D w Kotli przy posesji nr 75 ul. GłogowskiejSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE02-06-2009
A21/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku topola rosnących na nieruchomości stanowiacej rów (działka nr 319) obręb Kulów.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE02-06-2009
B21-1/09zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola rosnących w Kulowie w granicach rowu ,działka nr 319STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE02-06-2009
B13-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku grochodrzew w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-05-2009
A19/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 szt drzew gatunku brzoza w obrebie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-05-2009
A18/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola rosnących prz Rowie krzyckim w MoszowiachDOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 29-05-2009
B18-1/09zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola, działka nr 229 obręb Moszowice-Rów KrzyckiDOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 29-05-2009
B17-1/09wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb na dzialce siedliskowej w KotliWÓJT GMINY KOTLA15-05-2009
A17/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnacego na działce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-05-2009
B14-1/09zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola w ChocienyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
A16/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
B16-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
B15-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion rosnącego w PękoszowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-04-2009
B12-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2009
A13/09wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa garunku robinia w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2009
A14/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2009
A15/09wniosek o zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion w PękoszowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2009
A12/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-04-2009
B8-1/09wydanie zezwolenia na 5 szt drzew gatunku kasztanowiec i odmowa wydania zezwolenia na 7 szt drzew gatynku kasztanowiec i 1 szt drzewa gatunku lipa rosnących w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli (ul. Głogowska).STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-04-2009
B9-1/09zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku topola i odmowa usunięcia drzewa 1 szt. drzewa gatunku topola w pasie drogi powiatowej nr 1002 D Kozie Doły-Zabiele.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-04-2009
B10-1/09zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1002 D w ChociemyśliSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-04-2009
A11/09 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wiązOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-03-2009
B11-1/09wydano zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wiązOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-03-2009
A8/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew kasztanowca i 1 szt drzewa gatunku lipa w pasie drogi powiatowej 1005 D w Kotli przy ul GłogowskiejSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE24-03-2009
A9/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew gatunku topola 4 szt. rosnących w pasie drogi powiatowej 1002 D w Kozie DolachSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE24-03-2009
A10/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku topola rosnącyc w pasie drogi powiatowej 1002 D w ChociemyśliSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE24-03-2009
A7/09wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie czterech silosów o pojemności do 250 ton, podajnika ziarna, suszarni płodów rolnych, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji stalowej szer. 20 m i dł. 25 m, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji betonowej do 9 m szer. i dł. 14m, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji betonowej do 5 m szer. i 8 m długości, na działce nr 660/1, obręb Ceber, Gmina Kotla" OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-03-2009
B6-1/09wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-03-2009
A6/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-03-2009
A5/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drew: 2 szt. akacji , 1 szt olcha , 1 szt klon w Skidniowie dzialka nr 321OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2009
B5-1/09wydanie zezwolenia na usunięcie drzew akacji 2 szt., olcha, 1 szt, klon 1 szt.w Skidniowie działka nr 321WÓJT GMINY KOTLA05-03-2009
B4-1/09wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa w drodze powiatowej w GrochowicachSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE19-02-2009
A4/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa w Grochowicach w drodze powiatowejSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-02-2009
A3/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola w MoszowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-01-2009
A1/09wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 4 szt gatunku grochodrzew w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-01-2009
B2/09wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew gatunku grochodrzew w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-01-2009
B5-1/08zezwolenie na usunięcie drzew 1 szt. gatunku kasztanowie rosnącego na działce 1089/2 w Kotli i 1 szt drzewa gatunku lkon rocnącego na działce 384/1 w KulowieSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE11-12-2008
B6-1/08usunięcie drzewa gatunku toplola rosnącego na działce nr 135 w KrzekotówkuSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE11-12-2008
A5/08zezwolenie na usunięcie dzew: 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec na działce nr 1089/2 w Kotli i 1 szt drzewa gatunku klon na działce nr 384/1 w KulowieSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE11-12-2008
A6/08usunięcie drzewa gatunku topola rosnącego na działce 135 w KrzekotówkuSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE11-12-2008
A4/08"zaadoptowanie istniejących budynków na halę produkcyjną bieżnikowni opon do samochodów ciężarowych, dostawczych i rolniczych, magazyn opon, serwis napraw opon oraz pomieszczenia biurowe, na działkach nr 10, 603, obręb Głogówko, Gmina Kotla" INTER - GUM SP. Z O.O.21-08-2008
B3-1/08postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Zalesienie działek rolnych o numerach: 147/3 o pow. 28,1090 ha i 198/2 o pow. 25,38 ha leżących w Grochowicach, gmina Kotla i przekwalifikowanie działek na grunty leśne"OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-08-2008
B1-2/08decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : "Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli"GMINA KOTLA17-07-2008
A3/08Zalesienie działek rolnych o numerach: 147/3 o pow. 28,1090 ha i 198/2 o pow. 25,38 ha leżących w Grochowicach, gmina Kotla i przekwalifikowanie działek na grunty leśneOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-07-2008
B1-1,1/08postanowienie o niestwierdzeniu obowiązku sporządzenia postanowienie o niestwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli" na zmienioną część trasy przedmiotowego zadania inwestycyjnegoGMINA KOTLA03-06-2008
B1-1/08postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli"GMINA KOTLA26-03-2008
A1/08Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli GMINA KOTLA16-02-2008
B1-2Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce 145 w Kulowie, Gmina KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-11-2007
B1-1"Nie stwierdzenie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej na działce 145 w Kulowie, Gmina Kotla".OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-10-2007
A1Budowa sieci wodociągowej na działce 145 w Kulowie, Gmina KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-08-2007
A2/08Zalesienie działek rolnych o numerach: 147/3 o pow. 28,1090 ha i 198/2 o pow. 25,38 ha leżących w Grochowicach, gmina Kotla i przekwalifikowanie działek na grunty leśneOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-07-2007

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla