Aktualizacja: 10.12.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 34-1/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Pozwolenie na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku klon o obwodach pni 200 i 210 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005D w Głogówku.
3 Znak sprawy 7635/43/2010
4 Data wydania 10-12-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁÓGÓW
GŁOGÓW

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 7635/43/2010
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 34/2010
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla