Aktualizacja: 23.08.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 23-1/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa katunku kasztanowiec rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli.
3 Znak sprawy 7635/27/2010
4 Data wydania 11-08-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁÓGÓW
GŁOGÓW

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 7635/27/2010
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A 23/2010
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla