Aktualizacja: 10.10.2007r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 1-1
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia "Nie stwierdzenie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej na działce 145 w Kulowie, Gmina Kotla".
3 Znak sprawy 7625/2/2007
4 Data wydania 10-10-2007
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 1
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A1
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla