Aktualizacja: 21.08.2008r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 4/08
2 Zakres przedmiotowy wniosku "zaadoptowanie istniejących budynków na halę produkcyjną bieżnikowni opon do samochodów ciężarowych, dostawczych i rolniczych, magazyn opon, serwis napraw opon oraz pomieszczenia biurowe, na działkach nr 10, 603, obręb Głogówko, Gmina Kotla"
3 Znak sprawy 7625/6/2008
4 Data złożenia 18-08-2008
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) INTER - GUM SP. Z O.O.

DZIECI GŁOGOWSKICH 3, 67-200 GŁOGÓW
GŁOGÓW

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla