Aktualizacja: 22.02.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 32A-1
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą "Budowa zespołu elektrowni woatrowych "Kotla" wraz z infrastrukturą o łącznej mocy maksymalnej 59,4 MW, Gmina Kotla, określając jednocześnie zakres
3 Znak sprawy GK.6220.2.2015.EN
4 Data wydania 22-02-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy WIND PARK "KOTLA" SP. Z O.O.

UL. MEKSYKAŃSKA 6/10, 03-948 WARSZAWA
WARSZAWA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 32A
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A32A
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla