Aktualizacja: 14.03.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 4-1/11
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Zespół elektrowni wiatrowych FARMA WIATROWA KOTLA z infrastrukturą techniczną", określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
3 Znak sprawy GK.6220.1.2011.EN
4 Data wydania 14-03-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.

PRZEMYSŁOWA 128/2C, 76-200 SŁUPSK
SŁUPSK

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 4/2011
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla