Aktualizacja: 11.08.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 32A/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku budowa zespołu elektrowni wiatrowych "Kotla" wraz z infrastrukturą, gm. Kotla
3 Znak sprawy GK.6220.0.2015.EN
4 Data złożenia 11-08-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) WIND PARK "KOTLA" SP. Z O.O.

UL. MEKSYKAŃSKA 6/10, 03-948 WARSZAWA
WARSZAWA

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla