Aktualizacja: 23.09.2014r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 42/2014
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 388 obręb Kulów w pasie drogi nr 310.
3 Znak sprawy GK.6131.42.2014.MH
4 Data złożenia 10-09-2014
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

UL. KRAKOWSKA 28, 50-425 WROCLAW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzewa i zdjęcia.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla