Aktualizacja: 22.08.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 36-1/2016
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku wiąż o bwodach pni : 90, 125, 80, 70, 70, 90, 90, 85, 90, 90 cm rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 293 w obrębie Kozie Doły.
3 Znak sprawy GK.6131.2016.EP
4 Data wydania 29-07-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A nr 36
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla