Aktualizacja: 16.01.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 5/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 55, 56, 64, 64, 72 , 76, 77, 78, 97, 110 rosnących w granicach działki nr 228/3 w obrębie Grochowice.
3 Znak sprawy GK. 6871.1.2015.EP
4 Data złożenia 17-12-2014
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ZIELONA GÓRA , 65-034 ZIELONA GÓRA
UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 15

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla