Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
C21/2014Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennegodla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennegodla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WÓJT GMINY KOTLA14-03-2014
C1/2014Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennego dla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzzennegodla terenu położonego w obrębie Głogówko- osada Leśna Dolina z otoczeniem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.WÓJT GMINY KOTLA21-01-2014
C7/2013Projekt programu ochrony Środowiska Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoProjekt programu ochrony Środowiska Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.WÓJT GMINY KOTLA18-06-2013

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla