Aktualizacja: 14.12.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 44/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku Budowa zespołu 25 elektrowni wiatrowych o mocy od 2,0do 3,0 MW wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną, Gmina Kotla
3 Znak sprawy 7625/7/2009
4 Data złożenia 14-12-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) WIND PARK KOTLA SP. Z O O ,

WARSZAWA, UL. ZŁOTA 59, 00-120 WARSZAWA
WARSZAWA
141623648
6 Wyszczególnienie załączników do wniosku karta infrmacyjna - 3 egz., mapy ewidencyjne w skali 1:5000 - 2egz.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla