Aktualizacja: 07.07.2017r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 4-1/2017
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 210 cm i 1 drzewa gatunku jesion wyniosłyo obwodzie pnia 200 cm , rosnących w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 w obrębie Grochowice , teren cmentarza przykościelego.
3 Znak sprawy GK.6131.6,2017.EP
4 Data wydania 27-04-2017
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ

KRZEPIELÓW 134, 67-410 SŁAWA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.6.2017.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta A nr 4/2017
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla