Aktualizacja: 25.08.2011r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 19-1/2011
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 13 szt drzew gatunku klon, lipa, brzoza rosnących w pasie drog wojewodzkich nr 319 i 321 w granicach Gminy Kotla.
3 Znak sprawy GK.6131.23.2011.EP
4 Data wydania 25-08-2011
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

UL. KRAKOWSKA 28, 50-425 WROCLAW


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.23.2011.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A nr 19/2011
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla