Aktualizacja: 05.09.2014r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 38/2014
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia ( akacja) o obwodzie pnia 236 cm rosnącego na działce nr 298 w obrębie Skidniów.
3 Znak sprawy GK. 6131.38.2014.EP
4 Data złożenia 02-09-2014
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA

UL.PARAFIALNA 7, 67-240 KOTLA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzewa.
7 Nazwa organu - adresata wniosku
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie na usunięcie drzewa.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla