Aktualizacja: 12.03.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 11-1/2015
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 5 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 54, 48, 50, 47, 78 rosnących na dzialce nr 42 w obrębie Głogówko.
3 Znak sprawy GK6131.8.2015.EP
4 Data wydania 12-03-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK6131.8.2015.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 11/2015
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla