Aktualizacja: 05.09.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 38-1/2014
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia (akacja) o obwodzie pnia 236 cm rosnącego na działce nr 298 w obrębie Skidniów.
3 Znak sprawy GK.6131.38.2014.EP
4 Data wydania 05-09-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA

UL.PARAFIALNA 7, 67-240 KOTLA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.38.2014.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 38/2014
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla