Aktualizacja: 30.06.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 31-1/2014
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni 35, 37, 40, 41 cm i 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodach pni 45 i 46 cm rosnących na działce nr 243/4 w obrębie Sobczyce
3 Znak sprawy GK.6131.28.2014.EP
4 Data wydania 30-06-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.28.2014.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 30/2014
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla