Aktualizacja: 02.10.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 51/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 161 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "HUTNIK" w Kulowie.
3 Znak sprawy GK.6131.47.2015.EP
4 Data złożenia 28-10-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Rysunek z lokalizacją drzewa.Wyp[is z ewidencji dzialek ROD.
7 Nazwa organu - adresata wniosku
OSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTCJI

,


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla