Aktualizacja: 08.02.2012r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 4/2012
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew: 1 szt gatunku klon o pbwodzie pnia 110 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002D w Chociemyśli, 1 szt gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 106 cm i 1 szt gatunku robinia o obwodzie pnia 94 cm rosnacych w drodze powiatowej nr 1005D w Kotli i w szt gatunku lipa o obwodzie pnia 106 cm rosnącego w granicach drogi nr 1004 D w Głogóku
3 Znak sprawy GK.6131.5.2012.EP
4 Data złożenia 12-12-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁÓGÓW
GŁOGÓW

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla