Aktualizacja: 29.02.2012r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 8-1/2012
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 8 szt drzew gatunku wiąz o obwodach pni 41, 43, 43, 45, 45, 74, 56, 58, sosnących na działce siedliskowej w obrębie Kozie Doły.
3 Znak sprawy GK.6131.8.2012.EP
4 Data wydania 29-02-2012
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.8.2012.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie B nr 8/1012
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla