Aktualizacja: 26.08.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 27-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia pozwolenie na usunięcie 2 szt drzew kasztanowców w drodze powiatowek nr 1005D w Kotli (ul. Głogowska)
3 Znak sprawy 7635/27/09
4 Data wydania 21-08-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy POWIAT GŁOGOWSKI

SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGÓW


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 27/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie 27/09
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla