Aktualizacja: 07.05.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 18-1/2015
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 215 cm rosnącego naw granicach drogi powiatowej nr 1005D , w granicach działki 1035 połozonej w obrębie Kotla i drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 205 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1005D ,w granicach działki nr 4 położonej w obrębie Grochowice.
3 Znak sprawy GK.6131.15.2015.EP
4 Data wydania 07-05-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGOW


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.15.2015.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 18/2015
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla