Aktualizacja: 18.08.2010r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 21/2010
2 Zakres przedmiotowy wniosku Pobór wód podziemnych z 3 istniejących studni (przemiennie), budowa zbiornika wyrównawczego dla potrzeb deszczowni, budowa drogi dojazdowej z płyt betonowych do zbiornika oraz placu manewrowego przy zbiorniku, na działce na 1252, obręb Kotla, gm. Kotla
3 Znak sprawy GK III 7625/2/2010
4 Data złożenia 18-08-2010
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) GOSPODARSTWO ROLNE CEBER S.C.

UL. SZKOLNA 22, 67-240 KOTLA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla