Aktualizacja: 02.01.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 3-3/2015
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 300 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 598/1 w obrębie Kotla
3 Znak sprawy GK.6131.62.2014.EP
4 Data wydania 02-01-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.62.2014.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla