Aktualizacja: 05.03.2009r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 5-1/09
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia wydanie zezwolenia na usunięcie drzew akacji 2 szt., olcha, 1 szt, klon 1 szt.w Skidniowie działka nr 321
3 Znak sprawy 7635/5/09
4 Data wydania 05-03-2009
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 5/09
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach decyzja ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla