Aktualizacja: 08.02.2017r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 1-1.2017
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na terenie ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej 165/3 w obrębie Kulów
3 Znak sprawy GK.6131.2.2017.EP
4 Data wydania 01-02-2017
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "PRZYLESIE" W KULOWIE

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.2.2017.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta A nr 1/2017
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla