Aktualizacja: 22.09.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 32/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na "Skidniów - Pękoszów , zabezpiecznie przed wodami przesiąkowymi, gm. Kotla".
3 Znak sprawy GKIII7625/6/2009
4 Data złożenia 11-09-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH

MACIEJA RATAJA -LEGNICA 32, 59-220 LEGNICA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku mapy ewidencyjne z terenem realizacji przedsięwzięcia oraz obszarem oddziaływania przedsięwzięcia, karta informacyjna, wypis z ewidencji grunów terenu realizowania przedsięwzięcia i obszaru oddziaływania przedsięwzięcia.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi Planowany teren obejmuje zasięgiem Gminę Kotla i Gminę Siedlisko.

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla