Aktualizacja: 27.02.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 13-1/2014
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świek o obwodzie pnia 104 cm rosnącego na dzialce nr 58/3 w obrębi Głogowko.
3 Znak sprawy ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE 1 GK.6131.14.2014.EP
4 Data wydania 26-02-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.14.2014.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 13/2014
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla