Aktualizacja: 23.10.2017r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 13/2017
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 115 cm rosnącego w granicach działki nr 84/5 położonej w obrebie Kulów w granicach ROD im, Hutnik " w Kulowie.
3 Znak sprawy GK.6131.13.2017
4 Data złożenia 09-10-2017
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "HUTNIK" W KULOWIE

KULÓW , 67-240 KOTLA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacja drzewa
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla