Aktualizacja: 05.10.2016r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 47/2016
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunkubrzozan o dwóch pniach o obwodzie po 105 każdy rosnącego na dzialce nr 91 i 92 ROD im. Gwarek połozonego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 84/5 obręb Kulów.
3 Znak sprawy GK. 6131.47.2016.E{
4 Data złożenia 21-09-2016
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku brak
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla