Aktualizacja: 11.05.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 22/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew w tym gatunku: świerk srebrny o obwodzie pnia 56 cm, świerk pospolity o obwodzie pnia 64 cm, tuja o obwodzie pnia 37 cm, cypry o obwodzie pnia 33 cm, cis o obwodzie pnia 26 cm rosnących na działce nr 122 w obrebie Chociemyśl.
3 Znak sprawy GK. 6131.21.2015.EP
4 Data złożenia 16-04-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla