Aktualizacja: 12.06.2015r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 25/2015
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 12 drzew w tym: 3 drzew gatunku klon o obwodach pni 95, 80, 56 cm, 1 drzewa gatunku świerk o powodzie pnia 30 cm, 8 drzew gatunku jesion o obwodach pni 56, 48, 66, 76, 51, 39, 53,38,40, oraz 1 krzewu
3 Znak sprawy GK.6131.24.2015
4 Data złożenia 02-06-2015
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla