Aktualizacja: 03.06.2008r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 1-1,1/08
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia postanowienie o niestwierdzeniu obowiązku sporządzenia postanowienie o niestwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli" na zmienioną część trasy przedmiotowego zadania inwestycyjnego
3 Znak sprawy 7625/1/2008
4 Data wydania 03-06-2008
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy GMINA KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

PEŁNOMOCNIK: "PROCOROL" PAWEŁ URBAŃSKI SP. J. , JANIKOWO, UL. GNIEŹNIEŃSKA 67/69, 62-006 KOBYLNICA
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia 1/08
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla