Aktualizacja: 06.08.2014r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 34/2014
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew gatunku sosona o obwodach pni: 150, 135,81, 70, 93, 110, 70 cm, 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 30 cm , 1 drzewa gatunku tuja o obwodzie pnia 20 cm , 10 m2 krzewów ozdobnych rosnących w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.
3 Znak sprawy GK.6131.32.2014.EP
4 Data złożenia 28-07-2014
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"

KULÓW , 67-240 KOTLA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew i krzewów
7 Nazwa organu - adresata wniosku RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"

KULÓW , 67-240 KOTLA


8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie,
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla