Aktualizacja: 12.03.2014r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 19/2014
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt drzew gatunku klon i 1 szt szt drzewa gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 14 w pasie drogi powiatowej nr 1005D w miejscowości Głogówko, prawa strona drogi oraz 13 szt drzew gatunku klon 1 szt gatunku robinia rosnących w granicach działki nr 19 , drogi powiatowej nr 1005D w miejscowości Głogówko, lewa strona drogi.
3 Znak sprawy GK. 6131.17.2014.EP
4 Data złożenia 26-02-2014
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGOW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla