Aktualizacja: 16.01.2015r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 5-1/2015
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 10 drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 55, 56, 64, 64, 72 , 76, 77, 78, 97, 110 rosnących w granicach działki nr 228/3 w obrębie Grochowice.
3 Znak sprawy GK. 6131.1.2015.EP
4 Data wydania 16-01-2015
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

ZIELONA GÓRA , 65-034 ZIELONA GÓRA
UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE 15

7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK. 6131.1.2015.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B NR 5/2015
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla