Typ karty Nr wpisu Nazwa dokumentu Zakres przedmiotowy Podmiot Data dok. Pokaż kartę
B14-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 70 cm rosnącego w drodze powiatowej 1004D w granicach działki nr 197, obręb Kulów.. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO27-12-2017
B17-1/2017 Zezwolenie na usuniecie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na dziale ogrodowej 255 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Gwarek" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-12-2017
B16-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie pnia 140 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 94 ROD im. "Przylesie" w Kulowie w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-11-2017
B15-1/2017Zezwolenie na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 107cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 16-11-2017
B12-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002D w granicach działki ewidencyjnej 460/2 w obrębie Chociemyśl.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO13-11-2017
B13-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 115 cm rosnącego w granicach działki nr 84/5 położonej w obrebie Kulów w granicach ROD im, Hutnik " w Kulowie.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "HUTNIK" W KULOWIE24-10-2017
B10-1/2017Zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym: 1 drzewa garunku świerk srebrny o obwodzie pnia 72 cm i 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 102 cm, rosnących na Rodziinnym Ogrodzie Działkowym " "GWAREK" działka ogrodowa nr 240 nr ewidecyjny działki 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2017
B11-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 114 cm rosn.acego na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik- działka ogrodowa nt 84, działka ewidencyjna nr 84/5 obręb Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-09-2017
B9-1/2017Zezwolenie na usunięcie 4 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 51,54,58,84 cm i 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 60 cm rosnących na ogrodzie działkowym nr 9 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Przylesie" w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-08-2017
B4-1/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 210 cm i 1 drzewa gatunku jesion wyniosłyo obwodzie pnia 200 cm , rosnących w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 w obrębie Grochowice , teren cmentarza przykościelego.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ07-07-2017
B8-1/2017Zezwoleniaena usunięcie 31 drzew gatunku topola, wierzba, jesion, olsza rosnących na działce oznaczonem numerem ewidecyjnym 229 w obrebie Moszowice , na której zlokalizowany jest ciek wodny Krzycki Rów.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 04-07-2017
B3-1/2017Zezwolenie na usunięcie drzewa garunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 260 cm rosnącego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 16-06-2017
B5-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w granicach działki nr 367/2 w obrębie Głogówko stanowiącej drogę powiatową nr 1004D.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO11-05-2017
B2-1/2017Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 95 ROD im. "Hutnik" w Kulowie połozonego w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/5.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-02-2017
B1-1.2017Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na terenie ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej 165/3 w obrębie KulówRODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "PRZYLESIE" W KULOWIE08-02-2017
B53-1/2016Wniosek na usunięcie 17 100 m2 krzewów gatunku: dzika róża, czarny bez, tarnina, akacja, forsycja, śnieguliczka, machonia, jeżyna, berberys, jabłoń, głóg, formy krzewiste - odrosty dębu, buku, brzozy, wierzby, olchy rosnących w pasie drogi powiatowej: - nr 1004 D kierunek Sobczyce - Krzekotówek - Głogówko - Kulów, - nr 1026 D przez wieś Kotla, - nr 1005 D kierunek Głogówko- Kotla, Grochowice, - nr 1003 D kierunek Kozie Doły - Kotla, - nr 1002 D kierunek Chociemyśl - Kozie Doły - Zabiele ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-12-2016
B52-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 115 obręb Chociemysl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-11-2016
B48-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 155 cmrosącego w Kotli na ul. Głogowskiej w granicach dzialki nr 1323.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-11-2016
B49-1/2016Zezwolenie na usunięcie 14 drzew w tym 6 drzew gatunku klon grabolistny o obwodach pni 36, 34, 32, 33, 26, ( 30, 22 ), 7 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni: 120, 37, 60, 79, 26,43, 133, 1 drzewa gatunku głóg pospolity o obwodzie pnia 28 cm rosnących w granicach drogi powiatowej, ul. Górna w granicach działki nr 188.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO16-11-2016
B51-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na działce nr 286/2 obręb Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-10-2016
B50-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym: 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 108 cm i 1 drzewa gatunku jodla o obwodzie pnia 90 cm rosnących na dzialce ogrodowej nr 13 ROD "PRZYLESIE" w granicavch działki osnaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-10-2016
B43-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku brzoza o obwodach pni 165, 165 cm rosnących na działce nr 9/13 obręb Głogowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B44-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 75 i 45 cn rosnących na dzialce nr 1257/5 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B45-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 58 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 270 ROD im. Relaks połoźonego w granicach działki onaczonej numerem ewidencyjnym 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B46-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 120 cm rosnącego na dzialce ogrodowej nr 414 ROD im. Hutnki w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B47-1-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunkubrzozan o dwóch pniach o obwodzie po 105 każdy rosnącego na dzialce nr 91 i 92 ROD im. Gwarek połozonego w granicach działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-10-2016
B42-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 81 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 416 ROD "Relaks".OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-09-2016
B40-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 185 cm rosnącego na dzialce nr 482 w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-09-2016
B41-1/2016Zezwolenie na usunięcie 13 drzew gatunku brzoza i 476 drzew gatunku olsza, oraz 500 m2 krzewóch gatunku tarnina rosnących z granicach działki nr 248/54 , w rowach melioracyjnych w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-09-2016
B39-1/2016Zezwolenie nausunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 215 cm rosnącego na dzialce nr 13/2 obręb Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-09-2016
B38-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew garunku jesion o obwodach pni 100 i 80 cm rosnących na działce nr 242 obręb Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI30-08-2016
B37-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola o obwodach pni 202 i 230 cm, rosnących na działce rolnej oznaczonej num erem ewidencyjnym 179/3 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-08-2016
B36-1/2016zezwolenia na usunięcie 10 drzew gatunku wiąż o bwodach pni : 90, 125, 80, 70, 70, 90, 90, 85, 90, 90 cm rosnących na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 293 w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-08-2016
B35-1/2016Zezwolenia na usunięcie 2 dzew gatunku sosna o obwodach pni 102 i 68 cm rosnących na dzialce nr 18/7 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-08-2016
B34-1/2016.Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku sosna o obwodach pni 100, 75, 65, 87, 75, ) w tym 1 drzewo o trzech pniach) rosnących na działce 51/2 w obrębie Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-07-2016
B33-1/2016 Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce ne 1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-07-2016
B29-1/2016Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku świerk o obwodach pni : 88, 79, 74,cm rosnących na działce nr 197 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-07-2016
B28-1/2016Zezwolenie na usunięcie 5 drzew gatunku topola o obwodach pni 41, 44, 65, 86, 88 cm rosnących na działce 231/3 w obrebie Moszowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2016
B26-1/2016Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku lipa o obwodach pni : 136 i 216 cm rosnących na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 35 położonej w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-06-2016
B24-1/2016Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni 115 , 300, 330 cm rosnących na działce nr 229 w Moszowicach i 514 w Chociemyśli.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 02-06-2016
B21-1/2016Zezwolenie na usunięcie 104 drzew w tym gatunku świerk - 79 szt,, jarząb 1 szt,, topola 7 szt,, sosna 6 szt,, modrzew 3 szt,, jodla 1 szt, buk 7 szt, rosnących w granicach działki rolnej nr 99/553 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-05-2016
B23-1/2016Zezwolenie na usunięcie 239 m2 krzewów gatunku głóg i czeremcha rosnących w granicach działki ewidencyjnej nr 1138/1 położonej w obrębie Kotla.POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A ODDZIAL GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WE WROCŁAWIU WYDZIAL EKSPLOATAC17-05-2016
B22-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 120 cm, rosnącego na dzialce nr 797/1 obręb Kotla. GMINNE GIMNAZJUM W KOTLI13-05-2016
B20-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 61 cm mierzonego bezpośrednio pod koroną drzewa, rosnącego na działce nr 170/2 polożonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-05-2016
B17-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w granicach działki nr 296 położonej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-04-2016
B16-1/2016zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na na dzialce ogrodowej nr 164 ROD im. PRZYLESIE" w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-04-2016
B15-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie onia 135 cm rosnącego w granicach działki nr 665/2 położonej w obrębie Ceber.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-04-2016
B12-1/2016Zezwolenie na usnunicie 3 drzew gatunku świerk srebrny o obwodach pni: 91, 105, 111 cm rosnących na dzialce 826/4 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-04-2016
B9-1/2016Zezwolenie na usunięcie 12 drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 38,50,45,49, 28, 38, 27, 49, 35, 49, 49, 26 rosnących w granicach działki 148/1 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2016
B14-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w granicach działki siedliskowej nr 282/2 , obręb Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-03-2016
B8-1Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku olcha o obwodach pni: 87,79,85 cm rosnących na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 172/2 obręb Skidniów OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-03-2016
B6-1/2016Zezwolenie na usunięcie 9 szt drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni 27, 30, 35, 39, 40, 40, 45, 48, 57 rosnących w granicach działji nr 854/7 położonej w obrębie Kotla OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B7-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 420 cm rosnącego na dzialce 94/1 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B10-1/2016ezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity rosnąchch na działce ogrodowej nr 141 ROD Gwarek w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 położonej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-03-2016
B5-1/2016Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku jałowiec o obwodach pni 42, 41, 42 cm mierzonych pod koroną drzewa rosnących na działce nr 711/1 , obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-03-2016
B32A-1stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pod nazwą "Budowa zespołu elektrowni woatrowych "Kotla" wraz z infrastrukturą o łącznej mocy maksymalnej 59,4 MW, Gmina Kotla, określając jednocześnie zakres WIND PARK "KOTLA" SP. Z O.O.22-02-2016
B4A/2016postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu dostarczenia raportu odzdziaływania przedsięwzięcia na środowisko WIND PARK "KOTLA" SP. Z O.O.22-02-2016
B4-1/2016Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk rosnącego na dzialce siedliskowej nr 358 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-02-2016
B3-1/2016Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 103 cm rosnącego w na dzialce ogrodowej nr 108 ROD "HUTNIK" w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-02-2016
B2-2/2016Zezwoleni3 na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk syberyjski rosnącego na działce nr 108 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-01-2016
B1-1/2016Zezwolenie nausunięcie drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 86 cm, 8 drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia : 27, 33, 43, 28, 37, 36, 26, 35, 27,, 29, 28. 29, 30, gatunku 4 drzewa gatunku olcha o obwodzie pnia : 34, 25, 32, 18, 18, 18,, 20, 16 cm rosnących na działce nr 567/2 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-01-2016
B59-1/2015Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni 130 i 170 cm rosnących na działce siedlikowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/1 w obrębie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-12-2015
B58-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity rosnącego na dzialce ogrodowej nr 27 ROD "Przylesie" w granicach działki ewidencyjnej nr 165/3 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-12-2015
B57-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 310 cm rosnącego na działce nr 405/4 w obrębie Skidniów.AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU SEKCJA ZAMIEJSCOWA W LEGNICY18-12-2015
B54-1/2015Zezwolenie na usunięcie 3000m 2 krzewów gatunku tarnina rosnących na działce rolnej nr 7 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2015
B53-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 104 ROD "HUTNIK" położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2015
B52-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w granicach działki nr 293 położonej w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-10-2015
B47-1/2016Zezwolenie na usunięcie 18 drzew gatunku olcha o obnwodach pni: 84, 77, 73, 72, 68, 58, 57, 51, 50, 48, 43, 25, 21, 16, 15, 14, 13, 12 rosnących w granicach działki 207/2 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-10-2015
B51-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 161 Rodzinnego Ogrodu Działkowego "HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-10-2015
B45-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 155 cm rosnącego w granicach działi ogrodowej nr 106 RDD "RELAKS"w Kulowie. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-10-2015
B49-1/2015Zezwolenie na usunięcie 4 drzew w tym 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 135 cm i 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni :135, 150, 275 rosnących w pasie drogi Wojewódzkiej nr 319.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU01-10-2015
B36-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 211 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D w granicach działki nr 197.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO29-09-2015
B44-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 135 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 138 ROD"HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-09-2015
B46-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąż o obwodzie pnia 160 cm rosnącego w granicach działki nr 605 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-09-2015
B43-1/2015Zezwolenie na usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 145 cm i 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 86 cm rosnących na działce ogrodowej nr 365 ROD"HUTNIK" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI17-09-2015
B41-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 120 cm,rosnącego na działce nr 206/3 położonej w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B42-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 200 cm rosnącego na działce nr 90/2 położonej w obrębie Skidniów miejscowość Pękoszow.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-09-2015
B40-1/2015Zezwolenie na usunięcie 17 drzew w tym 8 drzew gatunku świerk pospolity o obwodach pni: 100, 50, 80, 45, 45, 100, 105, 50 cm, 7 drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 85, 55, 70, 90, 65, 50, 55 cm, 2 drzew gatunku modrzew o obwodach pni: 56, 69 cm rosnących na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "GWAREK" położonego w granicach działki ewidencyjnej nr 84/5 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2015
B38-1/2015Zezwolenie na usunięcie 221drzew w tym: gatunku klon 1szt, sosna szt 1, brzoza szt 2, wierzba szt 5, dąb szt 7, olsza szt 204 rosnących na cieku wodnym Moczar w granicach działek: 558/1, 558/2, 558/3, 559, 565/1, 566, 678 obręb Grochowice.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 24-08-2015
B37-1/2015Zezwolenie na usunięcie 18 drzew gatunku grochodrzew o obwodach pni: 3 szt po 80 cm, 5 szt po 65 cm, 10 szt po 45 cm i 50 m2 krzewów rosnących na dzialce ewidencyjnej nr 1257/3 w obrębie Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-08-2015
B28-1/2015zezwolenia na usunięcie 13 szt drzew w tym 8 drzew gatunku robinia o obwodach pni 165, 85, 105, 100, 125, 140, 110, 120 cm i 5 drzew gatunku wiąz o obwodach pni: 160, 128, 132, 140, 152 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005D ul. Podgórna w Kotli w granicach działki nr 1323.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO18-08-2015
B30-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 300 cm rosnącego na działce nr 766/5 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2015
B32-1/2015Zezwolenie na usunięcie 7 szt drzew gatunku olcha o obwodach pni 120, 128, 130, 133, 135, 160, 250 cm rosnących na działce nr 181/2 obręb Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2015
B29-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku srebrny świerk o obwodzie pnia 96 cm, rosnącego na terenie Rodzinnego ogrodu działkowego "Gwarek" nr działki 239 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-07-2015
B27-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o 4 pniach o obwodzie: 100, 170, 230 i 260 cm rocnących na działce 84/5 Rodzinnego ogrodu działkowego im. "RELAKS" w Kulowie.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"03-07-2015
B26-1/2015Zezwolenia na usunięcie 6 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni: 40, 52, 65, 67, 70, 132, rosnących na działce nr 1252 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-06-2015
B24-1/2015Zezwolenia na usunięcie 2 drzew gatunku klon i jesion o obwodach pni 102 i 135 cm rosnących na granicy działki nr 75/2 i 76 w obrębie Moszowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-06-2015
B25-1/2015Zezwolenie na usunięcie 12 drzew w tym: 3 drzew gatunku klon o obwodach pni 95, 80, 56 cm, 1 drzewa gatunku świerk o powodzie pnia 30 cm, 8 drzew gatunku jesion o obwodach pni 56, 48, 66, 76, 51, 39, 53,38,40, oraz 1 krzewu.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-06-2015
B23-1/2015Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku topola o obwodach pni: 305, 354, 371 cm risnących na dzialce nr 223 obręb Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-05-2015
B21-1/2015Zezwolenie na usunięcie 77 szt drzew gatunku olcha -samosiewów, rosnących na działce rolnej nr 650/14 obręb CeberOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-05-2015
B18-1/2015Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 215 cm rosnącego naw granicach drogi powiatowej nr 1005D , w granicach działki 1035 połozonej w obrębie Kotla i drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 205 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1005D ,w granicach działki nr 4 położonej w obrębie Grochowice.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO07-05-2015
B20-1/2015Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku wiąz o obwodach pni 200 i 50 cm oraz jednego drzewa gatunku czarny bez o obwodzie pnia 56 cm rosnących na działce nr 402 obręb Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-04-2015
B19-1/2015Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 97 cm rosnącego w granicach działki ogrodowej nr 344 położonej na terenie ROD"HUTNIK" w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-04-2015
B17-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia o 2 pniach o obwodzie 93 i 98 cm rosnącego na działce nr 20/1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-03-2015
B15-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk rosnącego na działce nr 54/4 obręb Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
B16-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza o trzech pniach: 88, 76,33 cm rosnącego na granicy działki nr 33/10 i 33/18 połozonych w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2015
B11-1/2015Zezwolenie na usunięcie 5 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 54, 48, 50, 47, 78 rosnących na dzialce nr 42 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
B12-1/2015Zezwolenie na usunięcie 2 drzew gatunku lipa o obwodach pni 136 i 216 cm rosnących na działce nr 35 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
B13-1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku tuja o 3 pniach o obwodach 30, 35,35 cm rosnącegona działce nr 264 położonej w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2015
B14-1/2015Zezwolenie na usunięcie 922 drzew w tym : 639- gatunku czeremcha , 141 gatunku olcha, 43 gatunku brzoza i 99 gatunku wierzba rosnących w granicach działki nr 306/1 obręb Głogówko na rowie melioracyjnym.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-03-2015
B10-1/2015Zzwolenia na usunięcie 107 drzew gatunku sosna o obwodach pni: 80 szt -5-10 cm, 15 szt -11-15 cm, 12 szt - 16-20 cm rosnących na działce nr 248/55 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-03-2015
B7-1/2015Zezwolenie na usunięcie 5 drzew o obwodach pni: 90, 50, 106, 42, 70 gatunku wierzba rosnących na dzialce nr 366 w obrębe Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-02-2015
B8-1/2015Zezwolenie na usunięcie 27 drzew, w tym: 18 drzew gatunku brzoza, 1 buk, 4 graby i 4 sosny, rosnących na nieruchomości w granicach działek nr 9/4, 9/15, 9/16 w obrębie Głogówko. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-02-2015
B9-1/2015 Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 100 cm rosnącego na działce nr 93 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-02-2015
B5-1/2015Zezwolenie na usunięcie 10 drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 55, 56, 64, 64, 72 , 76, 77, 78, 97, 110 rosnących w granicach działki nr 228/3 w obrębie Grochowice. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE16-01-2015
B1-1/2015Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku świerk o obwodach pni: 70, 147, 105 cm 1 drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 100cm i 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 93 cm rosnących na działce nr 523/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
B2-2/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 160 cm, mierzonego na wysokości 130 cm,rosnącego na działce nr 562/2 połozonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
B3-3/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 300 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce nr 598/1 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
B4- 1/2015Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na dzialce nr 93 w obrębie Skidniów (miejscowość Pękoszów).OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI02-01-2015
B52-1/2014Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku głóg o obwodach pni 180, 105, 98 cm rosnących na działce nr 830 w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 07-11-2014
B42-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na dzialce nr 388 obręb Kulów w pasie drogi nr 310.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU04-11-2014
B51-1/2014Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku daglezja o obwodach pni :61, 43, 53 cm i 1 drzewa gatunku żywotnik-tuja o obwodzie pnia 39 rosnących na działce ogrodowej nr 153 ROD im. Hutnik w granicach działki o numerze geodezyjnym 84/5 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-10-2014
B50-1/2014Zezwolenie na usunięcie 52 drzew gatunku sosna , rosnących na dzialce nr 248/54 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B46-1/2014Zezwolenie na usunięcie 31 drzew gatunku sosna , 3 drzew gatunku brzoza, 5 drzew gatunku dąb rosnących na dzialce nr 248/58 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B47-1/2014Zezwolenie na usunięcie 43 drzew gatunku sosna i 5 drzew gatunku brzoza, rosnących na dzialce nr 248/57 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B48-1/2014Zezwolenie na usunięcie 70 drzew gatunku sosna i 2 drzew gatunku brzoza, rosnących na działce nr 248/56 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B49-1/2014Zezwolenie na usunięcie 107 drzew gatunku sosna , rosnących na dzialce nr 248/55 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-10-2014
B45-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 90 cm i 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 190 cm sonących na działce nr 650/16 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2014
B44-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku żywotnik-tuja o obwodzie pnia 112 cm rosnącego na działce nr 98/1 w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-10-2014
B43-1/2014Zezwolenie na usunięcie 30 m2 krzewów gatunku jerzyna i tarnina rosnąch na działce nr 1/4 obręb Kulów miejscowośc Krążkówko. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-10-2014
B40-1/2014Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku robinia (akacja) o obwodach pni 62 i 87 cm rosnących na działce nr 150/1 położonej w obrebie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-09-2014
B41-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 170 cm rosnącego na działce nr 627/5 obręb Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-09-2014
B39-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 128 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 179 ROD"Hutnik" obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-09-2014
B38-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia (akacja) o obwodzie pnia 236 cm rosnącego na działce nr 298 w obrębie Skidniów.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 05-09-2014
B37-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 240 cm rosnącego w granicach działki nr 150/1 położonej w obrębie ChociemyślOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-09-2014
B36-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 55 cm rosnącego na działce siedliskowej oznaczonej numerem geodezyjnym 655/2 w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2014
B35-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 95 cm i 2 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 45 i 45 cm rosnących na dzialce ogrodowej nr 266 na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "RELAKS w" w Kulowie w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-08-2014
B34-1/2014Zezwolenie na usunięcie 7 drzew gatunku sosona o obwodach pni: 150, 135,81, 70, 93, 110, 70 cm, 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 30 cm , 1 drzewa gatunku tuja o obwodzie pnia 20 cm , 10 m2 krzewów ozdobnych rosnących w granicach działki nr 84/5 obręb Kulów.RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "RELAKS"06-08-2014
B29-1/2014Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 65 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D działki nr 197 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-07-2014
B33-1/2014Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku sosna o obwodach pnii 28, 37, 43 cm rosnących na działce nr 18/8 położonej w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-07-2014
B32-1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku świerk o obwodach pni 66 i 50 cm i 2 szt drzew gatunku daglezja o obwodach pini 35 i 20 cm rosnących na dzialce nr 509/7 położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI03-07-2014
B31-1/2014Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku jesion o obwodach pni 35, 37, 40, 41 cm i 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodach pni 45 i 46 cm rosnących na działce nr 243/4 w obrębie SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI30-06-2014
B30-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 45 cm rosnącego na dzialce nr 53 obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-06-2014
B28-1/2014Zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku lipa o obwodach pni 250 i 220 cm rosnących na działce nr 1327/2 w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-06-2014
B20-1/2014Zezwolenie na usunięcie 63 drzew w tym: 2 drzewa gatunku jesion, 46 drzew gatunku klon, 15 drzew gatunku robinia rosnących po prawej i lewej stronie drogi powiatowej nr 1004 D w granicach działki nr 599 w obrębie Głogówko i w granicach działki nr 348/1 w obrębie Kulów. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO05-06-2014
B19-1/2014Zezwolenie na usunięcie 16 drzew w tym : 5 drzew gatunku klon, 2 drzew gatunku klon jawor, 7 drzew gatunku klon zwyczajny rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1005D po prawej i lewej stronie w granicach dziaek nr 14 i 19 w obrębie Głogówko.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO05-06-2014
B27-1/2014Zezwolenia na usunięcie 2 szt drze gatunku modrzew o obwodach pni 85 i 75 cm rosnących na działce 84/5 w obrębie Kulów - Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Hutnik"OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-05-2014
B24-1-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 140 cmrosnącego na działce nr 90 obręb Skidniow, przysiólek Pękoszów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-04-2014
B24-1/2014Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku czeramcha o obwodzie pnia 52 cm rosnacego w obrębie Chociemyśl w drodze powiatowej 1002 D. ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO24-04-2014
B21-1/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pini : 73,75,86,70,72 rosnących na działce ogrodowej nr 327 ROD Hutnik w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2014
B17-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 130 cm rosnącego na działce nr 258 w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
B18-1/2014Zezwolenie na usunięcie 7 szt drzew w tym 3 szt drzew gatunku wierzba o obwodach pni:90 cm, 160 cm, 160 cm oraz 4 szt drzew gartunku brzoza o obodach pni każde po 90 cm rosnących na dzialce 448/2 położonej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2014
B6-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1005 D w granicach działki nr 527/3 w obrębie GrochowiceZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO11-03-2014
B16-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia ( akacja) o dwóch pniach , każdy o obwodzie po 50 cm rosnącego na działce nr 849 położonej w obrębie Kotla.PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA _P.W. ŚW. MARCINA 10-03-2014
B15-1/2014Zezwolenie na usunięcie 10 szt drzew gatunku robinia(akacja) i 30 m2 krzewów gatunku tarnina i jeżyna rosnących na działce nr 1/4 w obrębie Kulów w miejscowości Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2014
B13-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świek o obwodzie pnia 104 cm rosnącego na dzialce nr 58/3 w obrębi Głogowko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-02-2014
B14-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 250 cm rosnącego na działkach nr 828 i 831 położonych w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-02-2014
B11-1/2014Zezwolenie na usunięcie 200 szt drzew gatunku sosna o obwodach pini od 24 cm do 47 cm rosnących na działce rolnej oznaczonej numerem 452 położonej w obrębie Grochowice. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
B10-1/2014Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza, 81 szt drzew gatunku sosna, 2 szt drzew gatunku olcha rosnących w granicach użytku łąki na terenie działki 652/266 obręb Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-02-2014
B9-1/2014zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa o dwóch pniach o obwodach pni 226 i 242 cm gatunku jesion rosnącego na działce nr 337 w obrębie Skidniów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-02-2014
B8-1/2014Zezwolenie na usunięcie 48 szt drzew gatunku olcha, 7 szt. drzew gatunku wierzba, i 300 m2 krzewów gatunku dzika róża, dziki bez, czeremcha rosnących na działce 351/4 położonej w obrębie Kotla OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-02-2014
B7-1/2014Zzezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia o obwodzie pnia 214 cm rosnącego na działce nr 611 w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-01-2014
B2-1?2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce nr 85/11 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
B3-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce nr 85/1 w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
B4-1/2014Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 125 cm rosnącego na działce ogrodowej nr 292 ROD. Hutnik, w granicach działki geodezyjnej nr 84/5 obręb Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2014
B02-2/2013Zmiana sposobu użytkowania magazynu zbożowego na wiatę przeznaczoną do hodowli bydła w systemie na głębokiej ściole o docelowej liczbie 140 DJP na terenie działki o nr ew. 621, obręb Głogówko, Gmina KotlaOSOBA FIZYCZNA, DANE W DOKUMENTACJI14-11-2013
B14-1/2013Zezwolenie na o usunięcie 1 szt drzew gatunku modrzew o obwodzie pnia 80 cm rosnącego na działce zabudowanej położonej w obrębie Kotla. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-10-2013
B11-1/2013zezwolenie na usunięcie drew: 1 szt. gatunku lipa o obwodzie pnia 100 cm i 1 szt gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 330 cm rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1005D w Kotli.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO07-10-2013
B12-1/2013Zezwolenie na usunięcie krzewów traniny,dzikiej róży,wierzby, carnego bu o łacznej pow. 1632m2 rosnących na działce stanowiącej row melioracyjny w Kotli.STAROSTA GŁOGOWSKI07-10-2013
B13-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 110 cm osnącego na rowie melioracyjnym w Kotli.STAROSTA GŁOGOWSKI07-10-2013
B10-1/2013Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni: 100, 140, 140, 210 cm rosnących na działce zabudowanej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-08-2013
B9-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 170 cm rosnącego na działce siedliskowej w KrążkówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI13-08-2013
B8-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 40 cm rosnącego na działce nr 15/2 wpołożonej w obrębie GłogówkoMIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO05-07-2013
B6-1/2013Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa garunku robinia o obwodzie pnia 190 cm rosnącego na działce siedliskowej nr 180 położonej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-06-2013
B5-1/2013Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni 56 i 66 cm i 10 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni : 34, 40, 50, 50, 53, 58, 63, 65, 70, 72 cm rosnacych na działce nr 148/5 położonej w obrebie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-06-2013
B4-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 212 cm rosnacego w drodze wojewodzkiej nr 319 obręb SobczyceDOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU20-05-2013
B3-1/2013Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa kasztanowca o obwodzuie pnia 250 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrebie GrochowiceDOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 29-04-2013
B2-1/2013Zezwolenie na usunięcie 9 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 31, 25, 21, 34,62, 38, 54, 52, 49 cm rosnących na Roddzinnym Ogrodzie Działkowym Przylesi w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-04-2013
B1-1/2013Zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 240 cm rosnącego w obrębie G;łogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-04-2013
B33-1/2012Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku brzoza o obwodach pni: 52, 71, 68 cm rosnących w granicach działki nr 187/8 w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-11-2012
B32-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 620 cm rosnącego w granicach działki nr 103 w obrębie Głogówko.STAROSTA GŁOGOWSKI21-11-2012
B31-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 75 cm rosnącego w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-10-2012
B29-1/2012zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 w obrębie KotlaZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO02-10-2012
B30-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1004 D w obrębie Głogówko.ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO02-10-2012
B28-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 265 cm rosną w obrębie wsi Kotla,OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-09-2012
B26-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na działce zabudowaj położonej w obrębie Głogówko.MIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO12-09-2012
B27-2/2012Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 63 cm i 1 szt. drzewa gatunku modrzew o obwodzie pnia 135 cm rosnących na ogrodzie działkowym -ROD"Przylesie" w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-09-2012
B25-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku robinia( akacja) o obwodzie pnia 140 cm rosnącego w Krzekotówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2012
B24-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 150 cm rosnącego w obrębie Chociemyśl w pasie drogi powiatowej nr 1002 DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE04-09-2012
B23-3/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w obrębe Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-08-2012
B27-1/2012Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 85 cm rosnącego na działce siedliskowej w MoszowicachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-08-2012
B21-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 250 cm rosnącego na dzialce rolnej w obrębie Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-08-2012
B20-1/2012Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku kasztanowiec o obwodach pni 200 i 260 cmrosnących na dzialce zabudowanej w Grochowicach .OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-07-2012
B18-1/2012Wniosek o usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 260 cm w Krzekotówku i 6 szt drzew gatunku klon o obwodach pni 100, 140, 200, 210, 260, 310 cm w Głogówku rosnących w drogach powiatowychSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE05-07-2012
B19-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wiąz o obwodzie pnia 220 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE05-07-2012
B17-1/2012Zezwolenie na o usunięcie 380 szt drew gatunku topola kanadyjska (wiek 40-45 lat) rosnących w granicach dróg wowiatowych nr 1002 D, 1003D, 1004 D tj. od drogi wojwódzkiej relacji Głogów- Nowa Sół - Zaiele-Kozie Doły-Kotla.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE18-06-2012
B16-1/2012Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion o obwodzie pnia 84 cm rosnącego na działce sieliskowej w Skidniowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-06-2012
B12-1/2012Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew gatunku robinia o obwodach pni : 94, 96, 98, 101 cm rosnących w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
B13-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 350 cm rosnącego w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
B14-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 66 cm i krzewów o pow. 14,16 m2 rosnących w obrębie Grochowice.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
B15-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 140 cm rosnącego w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-05-2012
B10-1/2012Zezwolenie na usunięcie 25 szt drzew gatunku sosna o obwodach pnii 30-40 cm rosnących na dzialce rolnej w obrębie Kulów.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-05-2012
B11-1/2012Zezwolenie na usunięcie 63 szt drzew gatunku olcha o obwodach pnii 25-45 cm ronących na dzialce rolnej w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-05-2012
B9-1/2012Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku grab o obwodach pnii 40, 40, 49 cm rosnących w obrebie Kulów. OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-05-2012
B6-1/2012Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatynku wiąż o obwodach pni 78 i 85 cm rosnących na dzialce rolnej w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
B7-1/2012Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew gatunku lipa (2 szt) i topola ( 2szt) o obwodach pni :48, 32, 38, 96 cm rosnących na działce siedliskowej i rolnej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
B8-1/2012Zezwolenie na usunięcie 8 szt drzew gatunku wiąz o obwodach pni 41, 43, 43, 45, 45, 74, 56, 58, sosnących na działce siedliskowej w obrębie Kozie Doły.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-02-2012
B3-1/2012Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew o obwodach pni : 190, 170, 260, 200 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 10004 D i 10005 D w GłogowkuSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE09-02-2012
B4-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 110 cm rosnącego w drodze powiatowej nr 1002 w Chociemysli, 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 106 cm, 1 szt drzew gatunku robinia o obwodzie pnia 94 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005 D w Kotli, 1 szt drzewa gatunku lipa r o obwodzie pnia 106 cm rosnącego w granicach drogi powiatowej nr 1004D w obrębie GłogówkoSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE09-02-2012
B5-1/2012Zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk srebrny o obwodzie pnia 82 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-02-2012
B2-1/2012Zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew( 1 szt akacja i 3 szt topola) ronących na dzialce rolnej położonej w obrębie Kotla.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2012
B1-1/2012Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-01-2012
B29-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowiec o obwodzie pnia 180 cm rosnącego na dzia łce siedlikowej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-12-2011
B28-1/2011Zezwolenie na usuniecie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 150 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-12-2011
B27-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku brzoza rosnącego na dzialce 131 w obrębie Głogówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI07-12-2011
B26-1/2011Zezwolenie na usunięcie 11 szt drzew gatunku toplola rosnących w obrębie Ceber.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI28-11-2011
B25-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk rosnącego na dzialce siedliskowej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-11-2011
B24-1/2011Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku wierzba o obw. pnia. 160 cm i 200 cm rosnących na działce rolnej w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-10-2011
B23-1/2011Zezwolenie na usunięcie 87 szt drzew gatunku gaatunku olsza, wierzba rosnących na rzece Starka i Bogomicki z powodu planowanej realizacji inwestycji Skidniów-Pękoszów - zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 16-09-2011
B21-1/2011Zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew gatunku lipa i klon rosnących w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI14-09-2011
B21-1/11Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 377 cm 1 szt drzewa posusz o obwodzie pni 31 cm oraz 1 szt drzewa gatunku olsza o obwodzie pnia 82 cm rosnących w obrębie Skidniów.ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W LEGNICY06-09-2011
B20-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba o obwodzie pnia 375 cm rosącego na działce rolnej w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2011
B19-1/2011Zezwolenie na usunięcie 13 szt drzew gatunku klon, lipa, brzoza rosnących w pasie drog wojewodzkich nr 319 i 321 w granicach Gminy Kotla.DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU25-08-2011
B17-1/2011Zzezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku świerk o obwodach pni: 57,60,60 cm rosnących na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie"w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-08-2011
B18-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 89 cm rosnącego na działce ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Przylesie"w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI11-08-2011
B16-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa o obwodzie pnia 300 cm rosnącego na cieku Bogomickim w granicach działki nr 513/2 obręb Chociemyśl.DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 27-07-2011
B15-1/2011Zezwolenie na usunięcie 11 szt drzew gatunku olcha o obwodach pni 130, 135, 140, 130, 140, 155, 150, 160, 163, 170, 160, rosnących na działce rolnej w Kotli OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-07-2011
B14-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 42 cm rosnącego na dzialce siedliskowej w Głogówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-07-2011
B13-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 120 ch rosnącego w obrębie Głogówko na działce nr 46.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-06-2011
B11-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 98 cm rosnącego na dzialce siedliskowej we wsi Sobczyce.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-05-2011
B12-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku lipa o obwodzie pnia 270 cm rosnącego na działce siedliskowej we wsi Krążkówko.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI09-05-2011
B10-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego w obrębie Krzekotówek.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI31-03-2011
B6-1/2011Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku modrzew w obrębie Zabiele.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
B7-1/2011Zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew w ty: 2 szt gatunku jesion i 1 szt gatunku lipa rosnących w Zabielu.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
B8-1/2011Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obrębie Chociemyśl.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
B9-1/2011Zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku dąb i olcha rosnących w obrębie Zabiele.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-03-2011
B4-1/11stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą "Zespół elektrowni wiatrowych FARMA WIATROWA KOTLA z infrastrukturą techniczną", określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoEKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.14-03-2011
B3-1/11Zezwolenie na usunięcie 7 szt drzew rosnących na działce rolnej w Kozie DołachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-02-2011
B2-1/2011Zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew gatunku topola w obrebie Sobczyce.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-02-2011
B1-1/2011Zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew gatunku olcha i 600 m2 krzewów gatunku jeżyna w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-01-2011
B34-1/2010Pozwolenie na usunięcie dwóch sztuk drzew gatunku klon o obwodach pni 200 i 210 cm rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005D w Głogówku.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE10-12-2010
B31-1/2010pozwolenie na usunięcie drzew: 2 szt modrzew 1 szt świerk, 1 szt r4obinia, 11 szt olcha rosnących w Kulowie.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
B32-1-2010Zezwolenie na usunięcie drzew gatunku: brzoza 2 szt, sosna 13 szt, klon 5 szt rosnących w Grochowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
B33-1/2010Zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew garunku robinia rosnących na działce siedliskowej w Grochowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-11-2010
B30-1/2010zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzbaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI15-11-2010
B27-1/2010zezwolenie na usunięcie 4 szt drzew w tym 3 szt gatunku olcha i 1 szt gatunku wierzbaSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
B28-1/2010zezwolenie na usunięcie 19 szt drzew gatunku olcha wierzba , brzoza rosnących na rowie melioracyjnym w SobczycachSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
B29-1/2010zezwolenie na usunięcie 7222 m2 krzewów: wierby, dzikiej róży, czarnego bzu, jeżyny rosnącyc na rowach melioracyjnych w Skidniowie, Chociemyśli , Kozie DołachSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-11-2010
B26-1/2010Zezwolenie na usunięcie 1 sz. drzewa gatunku brzoza o obwodzie pnia 144 cm w Kotli.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-10-2010
B25-1/2010zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola w SobczycachOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-09-2010
B24-1/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku kasztanowice o obwodzie 105 cm rosnacego w Moszowicach.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-09-2010
B22-1/2010zezwolenie na usunięcie drzew gatunku toplola 136 szt rolnących przy drochach powiatowych( Chociemyśl-dr. woj. 321, Kotla-Grochowice, Sobczyce-Krzekotowek).ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO23-08-2010
B23-1/2010Zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa katunku kasztanowiec rosnącego w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-08-2010
B20-1/2010zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku modrzew - obręb KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-07-2010
B19-1/2010zezwolenie na usunięcie 14 szt drzew gatunku sosna o obwodach pni 30-40 cm pw KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-06-2010
B18-1/2010zezwolenie na usunięcie 16 szt drzew położonych w granicach drogi powiatowej nr 1004D i 1005D położonych w obrębie GłogówkoSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE13-05-2010
B17-1/2010zezwolenie na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna rosnących na działce siedliskowej w obrębie GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-04-2010
B16-1/2010zezwolenie na usunięcie drzew : 14 st. gatunku olsza, 2 szt gatunku topola, 3 szt. gatunku wierzbaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2010
B11-1/2010postanowienie stwierdziające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Budowie i eksploatacji 19 siłowni wiatrowych o łącznej mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową o nazwie FARMA WIATROWA CEBER 45MW zlokalizowaną z Gminie Kotla w obrębie geodezyjnym Ceber na działkach: 684, 650/18, 652/2, 656, 658/2, 697, 667/1, 669/3, 676/2, 646/5, 669/1, 684, 662, 682/1, 665/11, 673/6 ", określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowiskoEKOWAT 1 SP. Z O.O.09-04-2010
B15-1/2010zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew gatunku brzoza, 3 szt. drzew gatunku dąb i 1 szt drzewa gatunku wierzbaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-04-2010
B12-1/2010zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 190 cm rosnącego w obrębie SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
B13-1/2010zezwolenie na usuniecie 8 szt drzew gatunku wierzba rosnących w obrębie Skidniów Przysiólek PękoszówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
B14-1/2010zezwolenie na usunięcie 7 drzew gatunku olsza rosnących w obrębie SkidniówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-03-2010
B10-1/2010zezwolenie na usunięcie 15 szt drzew gatunku olsza rosnących w obrębie KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI12-03-2010
B9-1/2010wydano zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku dąb o obwodach pni 190 i 200 cm rosnących w obrębie ZabieleOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-03-2010
B7-1/2010zezwolenie na usunięcie drzewa 1 szt gatunku topola i 1 szt w obrębie Kozie DołyOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2010
B8-1/2010wydano zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku brzoza, obręb SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-03-2010
B5-1/2010wydano zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 210 cm w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI24-02-2010
B4-1/2010zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku dzika ślowa w KotliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-02-2010
B3-1/2010wydano zezwolenie na usunięcie drzew 5 szt sosny, 1 szt dąb, 1 szt klon, 1 szt grochodrzew w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-02-2010
B2-1/2010zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku brzoza w obrębie GłogówkoOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-02-2010
B1-1/2010Wydano zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku grochodrzew o obwodzie pnia 120 cm rosnącego w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-01-2010
B32-2/2009decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Skidniów - Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi, gm. Kotla"DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 08-01-2010
B32-1/09Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na zadanie p.n. " Skidniów - Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi, Gmina Kotla".DOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 09-12-2009
B43-1/09zezwolemie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb rosnącego na działce nr 177/3 obręb MoszowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI01-12-2009
B42-1/09zezwolenie na usunięcie 1szt drzewa gatunku kasztanowice rosnącego na dzialce nr 331 w SkidniowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-11-2009
B41-1/09Zezwolenie na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna i 30 szt drzew gatunku brzoza rosnących na działce nr 54/8 w Głogówku.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI25-11-2009
B40-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunkutopola rosnącej w granicach działki nr 418 obręb SobczyceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-11-2009
B38-1/09zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi powiatowej Nr 1002D obręb zabiele i Kosie Doły.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-11-2009
B39-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku klon rosnącego w granicach działki nr 19 - obręb Głogówko- roga powiatowa Nr 1005 DSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE23-11-2009
B36-1/09zezwolenie na usunięcie 16 szt drzew gartunku sosna i 2 szt drzew gatunku brzoza w granicach dziaki nr 382 i 383 obręb GrochowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2009
B37-1/09zezwolenie na usunięcie 6 szt drzew gatunku sosna, 1 szt drzewa gatunku brzoza i 8 szt drzew gatunku głóg.OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI20-11-2009
B35-1/09wydano zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb o obwodzie pnia 150 cm rosnącego na działce nr 177/3 obręb MoszowiceOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-11-2009
B34-1/09zezwolenie na usunięcie 190 szt drzew gatunku sosna o obwodach nii 15-25 cm (samosiei) rosnących na działce nr 33/2 w obrębie KulówOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI22-10-2009
B33-1/09zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku świerk z działki ogrodowej nr 288 Ogrodu Działkowego "Gwarek"OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI21-10-2009
B31-1/09postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na "Budowie i eksploatacji 20 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną, Gmina Kotla" określające jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.05-10-2009
B30-1/09zezwolenie na usunięcie drzewa1 szt gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-09-2009
B29-1/09zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku klon rosnącego w granicach działek nr: 273/3 i 424/1w Sobczycach OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-08-2009
B27-1/09pozwolenie na usunięcie 2 szt drzew kasztanowców w drodze powiatowek nr 1005D w Kotli (ul. Głogowska) POWIAT GŁOGOWSKI26-08-2009
B28-1/09zezwolenie na usunięcie 13 szt drzew rosnących w drodze wojewódzkien nr 321 i 319DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU12-08-2009
B26-1/09zezwolenie na usuniecie 1 szt drzewa gatunku sosna o obwodzie pnia 130 cm rosnącego w KrążkówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI04-08-2009
B25-1/09wydano zezwolenie na usunięcie 2 szt.drzew gatunku klon i odmowiono usunięcia 1 szt drzewa gatunku klon rosnących w granicach drogi powiatowej nr 1005 D w Głogówku STAROSTA GŁOGOWSKI10-07-2009
B23-1/09zezwolenie na usunięcie 60 m2 krzewów śnieguliczka i 4 szt krzewów czarny bez i grochodrzewOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI18-06-2009
B22-1/09wydano zezwolenie na usunięcie drzew gatunku lipa w pasie drogi powiatowej nr 1005 D w Grochowicach.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-06-2009
B20-1/09zezwolenie na usunięcie jednej szt drzewa gatunku lipa w pasie drogi powiatowej nr 10005 D w Kotli przy posesji nr 75 ul. GłogowskiejSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE02-06-2009
B21-1/09zezwolenie na usunięcie 7 szt. drzew gatunku topola rosnących w Kulowie w granicach rowu ,działka nr 319STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE02-06-2009
B13-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku grochodrzew w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI29-05-2009
B18-1/09zezwolenie na usunięcie 2 szt. drzew gatunku topola, działka nr 229 obręb Moszowice-Rów KrzyckiDOLNOŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH 29-05-2009
B17-1/09wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt drzewa gatunku dąb na dzialce siedliskowej w KotliWÓJT GMINY KOTLA15-05-2009
B14-1/09zezwolenie na usunięcie 2 szt drzew gatunku topola w ChocienyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
B16-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku topola w ChociemyśliOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI08-05-2009
B15-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku jesion rosnącego w PękoszowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI23-04-2009
B12-1/09zezwolenie na usunięcie 1 szt drzewa gatunku wierzba w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI16-04-2009
B8-1/09wydanie zezwolenia na 5 szt drzew gatunku kasztanowiec i odmowa wydania zezwolenia na 7 szt drzew gatynku kasztanowiec i 1 szt drzewa gatunku lipa rosnących w drodze powiatowej nr 1005 D w Kotli (ul. Głogowska).STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-04-2009
B9-1/09zezwolenie na usunięcie 3 szt drzew gatunku topola i odmowa usunięcia drzewa 1 szt. drzewa gatunku topola w pasie drogi powiatowej nr 1002 D Kozie Doły-Zabiele.STAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-04-2009
B10-1/09zezwolenie na usunięcie 5 szt drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi powiatowej nr 1002 D w ChociemyśliSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE15-04-2009
B11-1/09wydano zezwolenie na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku wiązOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI27-03-2009
B6-1/09wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku robinia w GłogówkuOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI06-03-2009
B5-1/09wydanie zezwolenia na usunięcie drzew akacji 2 szt., olcha, 1 szt, klon 1 szt.w Skidniowie działka nr 321WÓJT GMINY KOTLA05-03-2009
B4-1/09wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku lipa w drodze powiatowej w GrochowicachSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE19-02-2009
B2/09wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew gatunku grochodrzew w KulowieOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI26-01-2009
B5-1/08zezwolenie na usunięcie drzew 1 szt. gatunku kasztanowie rosnącego na działce 1089/2 w Kotli i 1 szt drzewa gatunku lkon rocnącego na działce 384/1 w KulowieSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE11-12-2008
B6-1/08usunięcie drzewa gatunku toplola rosnącego na działce nr 135 w KrzekotówkuSTAROSTWO POWIATOWE W GŁOGOWIE11-12-2008
B3-1/08postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Zalesienie działek rolnych o numerach: 147/3 o pow. 28,1090 ha i 198/2 o pow. 25,38 ha leżących w Grochowicach, gmina Kotla i przekwalifikowanie działek na grunty leśne"OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI19-08-2008
B1-2/08decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. : "Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli"GMINA KOTLA17-07-2008
B1-1,1/08postanowienie o niestwierdzeniu obowiązku sporządzenia postanowienie o niestwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli" na zmienioną część trasy przedmiotowego zadania inwestycyjnegoGMINA KOTLA03-06-2008
B1-1/08postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna we wsi Moszowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kotli wraz z gospodarką osadami na oczyszczalni ścieków w Kotli"GMINA KOTLA26-03-2008
B1-2Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce 145 w Kulowie, Gmina KotlaOSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI05-11-2007
B1-1"Nie stwierdzenie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia "Budowa sieci wodociągowej na działce 145 w Kulowie, Gmina Kotla".OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI10-10-2007

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla