Aktualizacja: 24.10.2017r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 13-1/2017
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku klon o obwodzie pnia 115 cm rosnącego w granicach działki nr 84/5 położonej w obrebie Kulów w granicach ROD im, Hutnik " w Kulowie.
3 Znak sprawy GK.6131.13.2017.EP
4 Data wydania 09-10-2017
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY IM. "HUTNIK" W KULOWIE

KULÓW , 67-240 KOTLA


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK.6131.13.2017.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 13/2017
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla