Aktualizacja: 16.10.2014r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 45/2014
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew garunku wierzba (1 drzewo o obwodzie pnia 90 cm) i 1 drzewa gatunku topola o obwodzie pnia 190 cm rosnących na dzialce nr 650/16 w obrębie Skisniów.
3 Znak sprawy GK.6131.45.2014.EP
4 Data złożenia 29-09-2014
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi Jednod rzewo gatunku wierzba nie wymaga wydania zezwolenia ze względu, że się powaliło.

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla