Aktualizacja: 27.07.2016r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 34-1/2016.
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 3 drzew gatunku sosna o obwodach pni 100, 75, 65, 87, 75, ) w tym 1 drzewo o trzech pniach) rosnących na działce 51/2 w obrębie Krzekotówek.
3 Znak sprawy GK6131.34.2016.EP
4 Data wydania 22-07-2016
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK6131.34.2016.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 34/2016
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla