Aktualizacja: 05.07.2013r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 8/2013
2 Zakres przedmiotowy wniosku Zezwolenie na wycinkę 1 szt. drzewa gatunku świerk o obwodzie pnia 40 cm rosnącego na działce nr 15/2 położonej w obrębie Głogówko
3 Znak sprawy GK.6131.32.2013.EP
4 Data złożenia 27-06-2013
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) MIGA GARDEN SYSTEM ZAKŁAD GŁOGÓWKO

GŁOGÓWKO 55, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzewa
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydanie pozwolenia na wycinkę drzewa gatunku świerk
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla