Aktualizacja: 28.04.2017r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 4/2017
2 Zakres przedmiotowy wniosku Zezwoleniaena usunięcie 2 drzew w tym 1 drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 210 cm i 1 drzewa gatunku jesion wyniosłyo obwodzie pnia 200 cm , rosnących w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 416 w obrębie Grochowice , teren cmentarza przykościelego.
3 Znak sprawy GK.6131.6.2017.EP
4 Data złożenia 27-04-2017
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. TRÓJCY ŚWIĘTEJ

KRZEPIELÓW 134, 67-410 SŁAWA


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) Wydano zezwolenie na usunięcie 1 drzewa gatunku robiniia akacjowa. Nie wydano zezwolenia na usumięcie 1 drzewa gatunku jesion wyniosły.
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla