Aktualizacja: 16.03.2009r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 7/09
2 Zakres przedmiotowy wniosku wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie czterech silosów o pojemności do 250 ton, podajnika ziarna, suszarni płodów rolnych, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji stalowej szer. 20 m i dł. 25 m, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji betonowej do 9 m szer. i dł. 14m, garażu na maszyny rolnicze konstrukcji betonowej do 5 m szer. i 8 m długości, na działce nr 660/1, obręb Ceber, Gmina Kotla"
3 Znak sprawy 7625/1/2009
4 Data złożenia 06-03-2009
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku 1)karta informacyjna przedsięwzięcia (wersja papierowa, 2) karta informacyjna przedsięwzięcia (wersja na elektronicznym nośniku danych), 3) wyrys z mapy ewidencyjnej, 4) dowód wpłaty opłaty skarbowej,
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień) dec. umarzająca postępowanie
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla