Aktualizacja: 07.10.2013r.

Lp. Polityka, strategia, plan lub program
1 Numer wpisu 15/2013
2 Nazwa dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
3 Zakres przedmiotowy dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kotla na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
4 Data zatwierdzenia dokumentu 11-09-2013
5 Organ przedkładający (opracowujący) dokument WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Organ zatwierdzający dokument RADA GMINY KOTLA

UL. GŁOGOWSKA 93 , 67-240 KOTLA


7 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
8 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
9 Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu Karta C nr 7/2013
10 Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
11 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla