Aktualizacja: 12.03.2014r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 20/2014
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 64 szt drzew gatunku klon i 7 szt drzew gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 599 i 3848/1 położonych w obrębie Kulów w granicach drogi powiatowej nr 1004D pomiędzy miejscowościami Głogówko i Kulów , prawa strona drogi oraz 81 szt drzew gatunku klon i 5 szt drzew gatunku akacja rosnących w granicach działki nr 599 i 348/1 położonych w obrębie Kulów w granicach drogi powiatowej nr 1005 D pomiędzy miejscowościami Głogówko-Kulów , lewa strona drogi.
3 Znak sprawy GK.6131.18.1024.EP
4 Data złożenia 26-03-2014
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGOW


6 Wyszczególnienie załączników do wniosku Mapa z lokalizacją drzew.
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla