Aktualizacja: 12.01.2011r.

Lp. Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego
1 Numer wpisu 4/2011
2 Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po nazwą: "Zespół elektrowni wiatrowych FARMA WIATROWA KOTLA z infrastrukturą"
3 Znak sprawy GK.6220.1.2011.EN
4 Data złożenia 12-01-2011
5 Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) EKOWAT ROBERT SPECHT SP. J.

PRZEMYSŁOWA 128/2C, 76-200 SŁUPSK
SŁUPSK

6 Wyszczególnienie załączników do wniosku - karta informacyjna przedsięwzięcia, - mapa ewidencyjna, - elektroniczny nośnik danych,
7 Nazwa organu - adresata wniosku WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla