Aktualizacja: 05.07.2010r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 20-1/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia zezwolenie na usunięcie drzewa gatunku modrzew - obręb Kotla
3 Znak sprawy 7635/22/2010
4 Data wydania 06-07-2010
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy OSOBA FIZYCZNA - DANE W DOKUMENTACJI

, -


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia Nr 7635/22/2010
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie A-20/2010
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla