Aktualizacja: 05.06.2014r.

Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
1 Numer wpisu 20-1/2014
2 Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia Zezwolenie na usunięcie 63 drzew w tym: 2 drzewa gatunku jesion, 46 drzew gatunku klon, 15 drzew gatunku robinia rosnących po prawej i lewej stronie drogi powiatowej nr 1004 D w granicach działki nr 599 w obrębie Głogówko i w granicach działki nr 348/1 w obrębie Kulów.
3 Znak sprawy GK. 6131.18.2014.EP
4 Data wydania 05-06-2014
5 Nazwa organu, który wydał decyzję/postanowienie WÓJT GMINY KOTLA

GŁOGOWSKA 93, 67-240 KOTLA
URZĄD GMINY KOTLA

6 Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO

UL. SIKORSKIEGO 21, 67-200 GŁOGOW


7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia GK. 6131.18.2014.EP
8 Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD GMINY KOTLA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
14
076/8318361
9 Informacja, czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach Jest ostateczna
10 Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji
11 Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie Karta B nr 20
12 Uwagi

Copyright 2007 Urząd Gminy Kotla